blob: b3bb326ae5b618a74cc3ca79d158f6d8b92c5743 [file] [log] [blame]
#ifndef LOAD_OFFSET
#define LOAD_OFFSET 0
#endif
#ifndef VMLINUX_SYMBOL
#define VMLINUX_SYMBOL(_sym_) _sym_
#endif
#define RODATA \
.rodata : AT(ADDR(.rodata) - LOAD_OFFSET) { \
*(.rodata) *(.rodata.*) \
*(__vermagic) /* Kernel version magic */ \
} \
\
.rodata1 : AT(ADDR(.rodata1) - LOAD_OFFSET) { \
*(.rodata1) \
} \
\
/* PCI quirks */ \
.pci_fixup : AT(ADDR(.pci_fixup) - LOAD_OFFSET) { \
VMLINUX_SYMBOL(__start_pci_fixups_early) = .; \
*(.pci_fixup_early) \
VMLINUX_SYMBOL(__end_pci_fixups_early) = .; \
VMLINUX_SYMBOL(__start_pci_fixups_header) = .; \
*(.pci_fixup_header) \
VMLINUX_SYMBOL(__end_pci_fixups_header) = .; \
VMLINUX_SYMBOL(__start_pci_fixups_final) = .; \
*(.pci_fixup_final) \
VMLINUX_SYMBOL(__end_pci_fixups_final) = .; \
VMLINUX_SYMBOL(__start_pci_fixups_enable) = .; \
*(.pci_fixup_enable) \
VMLINUX_SYMBOL(__end_pci_fixups_enable) = .; \
} \
\
/* Kernel symbol table: Normal symbols */ \
__ksymtab : AT(ADDR(__ksymtab) - LOAD_OFFSET) { \
VMLINUX_SYMBOL(__start___ksymtab) = .; \
*(__ksymtab) \
VMLINUX_SYMBOL(__stop___ksymtab) = .; \
} \
\
/* Kernel symbol table: GPL-only symbols */ \
__ksymtab_gpl : AT(ADDR(__ksymtab_gpl) - LOAD_OFFSET) { \
VMLINUX_SYMBOL(__start___ksymtab_gpl) = .; \
*(__ksymtab_gpl) \
VMLINUX_SYMBOL(__stop___ksymtab_gpl) = .; \
} \
\
/* Kernel symbol table: Normal symbols */ \
__kcrctab : AT(ADDR(__kcrctab) - LOAD_OFFSET) { \
VMLINUX_SYMBOL(__start___kcrctab) = .; \
*(__kcrctab) \
VMLINUX_SYMBOL(__stop___kcrctab) = .; \
} \
\
/* Kernel symbol table: GPL-only symbols */ \
__kcrctab_gpl : AT(ADDR(__kcrctab_gpl) - LOAD_OFFSET) { \
VMLINUX_SYMBOL(__start___kcrctab_gpl) = .; \
*(__kcrctab_gpl) \
VMLINUX_SYMBOL(__stop___kcrctab_gpl) = .; \
} \
\
/* Kernel symbol table: strings */ \
__ksymtab_strings : AT(ADDR(__ksymtab_strings) - LOAD_OFFSET) { \
*(__ksymtab_strings) \
} \
\
/* Built-in module parameters. */ \
__param : AT(ADDR(__param) - LOAD_OFFSET) { \
VMLINUX_SYMBOL(__start___param) = .; \
*(__param) \
VMLINUX_SYMBOL(__stop___param) = .; \
}
#define SECURITY_INIT \
.security_initcall.init : AT(ADDR(.security_initcall.init) - LOAD_OFFSET) { \
VMLINUX_SYMBOL(__security_initcall_start) = .; \
*(.security_initcall.init) \
VMLINUX_SYMBOL(__security_initcall_end) = .; \
}
#define SCHED_TEXT \
VMLINUX_SYMBOL(__sched_text_start) = .; \
*(.sched.text) \
VMLINUX_SYMBOL(__sched_text_end) = .;
#define LOCK_TEXT \
VMLINUX_SYMBOL(__lock_text_start) = .; \
*(.spinlock.text) \
VMLINUX_SYMBOL(__lock_text_end) = .;