blob: bd9fbd718ec9b5218495e5bfe6338ffe97bf9a52 [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
/*
* Copyright (C) 2017 Gateworks Corporation
*/
#ifndef _DT_BINDINGS_MEDIA_TDA1997X_H
#define _DT_BINDINGS_MEDIA_TDA1997X_H
/* TDA19973 36bit Video Port control registers */
#define TDA1997X_VP36_35_32 0
#define TDA1997X_VP36_31_28 1
#define TDA1997X_VP36_27_24 2
#define TDA1997X_VP36_23_20 3
#define TDA1997X_VP36_19_16 4
#define TDA1997X_VP36_15_12 5
#define TDA1997X_VP36_11_08 6
#define TDA1997X_VP36_07_04 7
#define TDA1997X_VP36_03_00 8
/* TDA19971 24bit Video Port control registers */
#define TDA1997X_VP24_V23_20 0
#define TDA1997X_VP24_V19_16 1
#define TDA1997X_VP24_V15_12 3
#define TDA1997X_VP24_V11_08 4
#define TDA1997X_VP24_V07_04 6
#define TDA1997X_VP24_V03_00 7
/* Pin groups */
#define TDA1997X_VP_OUT_EN 0x80 /* enable output group */
#define TDA1997X_VP_HIZ 0x40 /* hi-Z output group when not used */
#define TDA1997X_VP_SWP 0x10 /* pin-swap output group */
#define TDA1997X_R_CR_CBCR_3_0 (0 | TDA1997X_VP_OUT_EN | TDA1997X_VP_HIZ)
#define TDA1997X_R_CR_CBCR_7_4 (1 | TDA1997X_VP_OUT_EN | TDA1997X_VP_HIZ)
#define TDA1997X_R_CR_CBCR_11_8 (2 | TDA1997X_VP_OUT_EN | TDA1997X_VP_HIZ)
#define TDA1997X_B_CB_3_0 (3 | TDA1997X_VP_OUT_EN | TDA1997X_VP_HIZ)
#define TDA1997X_B_CB_7_4 (4 | TDA1997X_VP_OUT_EN | TDA1997X_VP_HIZ)
#define TDA1997X_B_CB_11_8 (5 | TDA1997X_VP_OUT_EN | TDA1997X_VP_HIZ)
#define TDA1997X_G_Y_3_0 (6 | TDA1997X_VP_OUT_EN | TDA1997X_VP_HIZ)
#define TDA1997X_G_Y_7_4 (7 | TDA1997X_VP_OUT_EN | TDA1997X_VP_HIZ)
#define TDA1997X_G_Y_11_8 (8 | TDA1997X_VP_OUT_EN | TDA1997X_VP_HIZ)
/* pinswapped groups */
#define TDA1997X_R_CR_CBCR_3_0_S (TDA1997X_R_CR_CBCR_3_0 | TDA1997X_VP_SWAP)
#define TDA1997X_R_CR_CBCR_7_4_S (TDA1997X_R_CR_CBCR_7_4 | TDA1997X_VP_SWAP)
#define TDA1997X_R_CR_CBCR_11_8_S (TDA1997X_R_CR_CBCR_11_8 | TDA1997X_VP_SWAP)
#define TDA1997X_B_CB_3_0_S (TDA1997X_B_CB_3_0 | TDA1997X_VP_SWAP)
#define TDA1997X_B_CB_7_4_S (TDA1997X_B_CB_7_4 | TDA1997X_VP_SWAP)
#define TDA1997X_B_CB_11_8_S (TDA1997X_B_CB_11_8 | TDA1997X_VP_SWAP)
#define TDA1997X_G_Y_3_0_S (TDA1997X_G_Y_3_0 | TDA1997X_VP_SWAP)
#define TDA1997X_G_Y_7_4_S (TDA1997X_G_Y_7_4 | TDA1997X_VP_SWAP)
#define TDA1997X_G_Y_11_8_S (TDA1997X_G_Y_11_8 | TDA1997X_VP_SWAP)
/* Audio bus DAI format */
#define TDA1997X_I2S16 1 /* I2S 16bit */
#define TDA1997X_I2S32 2 /* I2S 32bit */
#define TDA1997X_SPDIF 3 /* SPDIF */
#define TDA1997X_OBA 4 /* One Bit Audio */
#define TDA1997X_DST 5 /* Direct Stream Transfer */
#define TDA1997X_I2S16_HBR 6 /* HBR straight in I2S 16bit mode */
#define TDA1997X_I2S16_HBR_DEMUX 7 /* HBR demux in I2S 16bit mode */
#define TDA1997X_I2S32_HBR_DEMUX 8 /* HBR demux in I2S 32bit mode */
#define TDA1997X_SPDIF_HBR_DEMUX 9 /* HBR demux in SPDIF mode */
/* Audio bus channel layout */
#define TDA1997X_LAYOUT0 0 /* 2-channel */
#define TDA1997X_LAYOUT1 1 /* 8-channel */
/* Audio bus clock */
#define TDA1997X_ACLK_16FS 0
#define TDA1997X_ACLK_32FS 1
#define TDA1997X_ACLK_64FS 2
#define TDA1997X_ACLK_128FS 3
#define TDA1997X_ACLK_256FS 4
#define TDA1997X_ACLK_512FS 5
#endif /* _DT_BINDINGS_MEDIA_TDA1997X_H */