blob: b1832506b92391471c89a4c5d0aadff4f6451377 [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
/*
* Samsung's Exynos pinctrl bindings
*
* Copyright (c) 2016 Samsung Electronics Co., Ltd.
* http://www.samsung.com
* Author: Krzysztof Kozlowski <krzk@kernel.org>
*/
#ifndef __DT_BINDINGS_PINCTRL_SAMSUNG_H__
#define __DT_BINDINGS_PINCTRL_SAMSUNG_H__
#define EXYNOS_PIN_PULL_NONE 0
#define EXYNOS_PIN_PULL_DOWN 1
#define EXYNOS_PIN_PULL_UP 3
#define S3C64XX_PIN_PULL_NONE 0
#define S3C64XX_PIN_PULL_DOWN 1
#define S3C64XX_PIN_PULL_UP 2
/* Pin function in power down mode */
#define EXYNOS_PIN_PDN_OUT0 0
#define EXYNOS_PIN_PDN_OUT1 1
#define EXYNOS_PIN_PDN_INPUT 2
#define EXYNOS_PIN_PDN_PREV 3
/* Drive strengths for Exynos3250, Exynos4 (all) and Exynos5250 */
#define EXYNOS4_PIN_DRV_LV1 0
#define EXYNOS4_PIN_DRV_LV2 2
#define EXYNOS4_PIN_DRV_LV3 1
#define EXYNOS4_PIN_DRV_LV4 3
/* Drive strengths for Exynos5260 */
#define EXYNOS5260_PIN_DRV_LV1 0
#define EXYNOS5260_PIN_DRV_LV2 1
#define EXYNOS5260_PIN_DRV_LV4 2
#define EXYNOS5260_PIN_DRV_LV6 3
/* Drive strengths for Exynos5410, Exynos542x and Exynos5800 */
#define EXYNOS5420_PIN_DRV_LV1 0
#define EXYNOS5420_PIN_DRV_LV2 1
#define EXYNOS5420_PIN_DRV_LV3 2
#define EXYNOS5420_PIN_DRV_LV4 3
/* Drive strengths for Exynos5433 */
#define EXYNOS5433_PIN_DRV_FAST_SR1 0
#define EXYNOS5433_PIN_DRV_FAST_SR2 1
#define EXYNOS5433_PIN_DRV_FAST_SR3 2
#define EXYNOS5433_PIN_DRV_FAST_SR4 3
#define EXYNOS5433_PIN_DRV_FAST_SR5 4
#define EXYNOS5433_PIN_DRV_FAST_SR6 5
#define EXYNOS5433_PIN_DRV_SLOW_SR1 8
#define EXYNOS5433_PIN_DRV_SLOW_SR2 9
#define EXYNOS5433_PIN_DRV_SLOW_SR3 0xa
#define EXYNOS5433_PIN_DRV_SLOW_SR4 0xb
#define EXYNOS5433_PIN_DRV_SLOW_SR5 0xc
#define EXYNOS5433_PIN_DRV_SLOW_SR6 0xf
#define EXYNOS_PIN_FUNC_INPUT 0
#define EXYNOS_PIN_FUNC_OUTPUT 1
#define EXYNOS_PIN_FUNC_2 2
#define EXYNOS_PIN_FUNC_3 3
#define EXYNOS_PIN_FUNC_4 4
#define EXYNOS_PIN_FUNC_5 5
#define EXYNOS_PIN_FUNC_6 6
#define EXYNOS_PIN_FUNC_EINT 0xf
#define EXYNOS_PIN_FUNC_F EXYNOS_PIN_FUNC_EINT
/* Drive strengths for Exynos7 FSYS1 block */
#define EXYNOS7_FSYS1_PIN_DRV_LV1 0
#define EXYNOS7_FSYS1_PIN_DRV_LV2 4
#define EXYNOS7_FSYS1_PIN_DRV_LV3 2
#define EXYNOS7_FSYS1_PIN_DRV_LV4 6
#define EXYNOS7_FSYS1_PIN_DRV_LV5 1
#define EXYNOS7_FSYS1_PIN_DRV_LV6 5
#endif /* __DT_BINDINGS_PINCTRL_SAMSUNG_H__ */