blob: f97a0b8670e3ff93727cd03b7a01e6ef71ed588b [file] [log] [blame]
/*
* I/O addresses
*/
#define u_Base (gus_base + 0x000)
#define u_Mixer u_Base
#define u_Status (gus_base + 0x006)
#define u_TimerControl (gus_base + 0x008)
#define u_TimerData (gus_base + 0x009)
#define u_IRQDMAControl (gus_base + 0x00b)
#define u_MidiControl (gus_base + 0x100)
#define MIDI_RESET 0x03
#define MIDI_ENABLE_XMIT 0x20
#define MIDI_ENABLE_RCV 0x80
#define u_MidiStatus u_MidiControl
#define MIDI_RCV_FULL 0x01
#define MIDI_XMIT_EMPTY 0x02
#define MIDI_FRAME_ERR 0x10
#define MIDI_OVERRUN 0x20
#define MIDI_IRQ_PEND 0x80
#define u_MidiData (gus_base + 0x101)
#define u_Voice (gus_base + 0x102)
#define u_Command (gus_base + 0x103)
#define u_DataLo (gus_base + 0x104)
#define u_DataHi (gus_base + 0x105)
#define u_MixData (gus_base + 0x106) /* Rev. 3.7+ mixing */
#define u_MixSelect (gus_base + 0x506) /* registers. */
#define u_IrqStatus u_Status
# define MIDI_TX_IRQ 0x01 /* pending MIDI xmit IRQ */
# define MIDI_RX_IRQ 0x02 /* pending MIDI recv IRQ */
# define GF1_TIMER1_IRQ 0x04 /* general purpose timer */
# define GF1_TIMER2_IRQ 0x08 /* general purpose timer */
# define WAVETABLE_IRQ 0x20 /* pending wavetable IRQ */
# define ENVELOPE_IRQ 0x40 /* pending volume envelope IRQ */
# define DMA_TC_IRQ 0x80 /* pending dma tc IRQ */
#define ICS2101 1
# define ICS_MIXDEVS 6
# define DEV_MIC 0
# define DEV_LINE 1
# define DEV_CD 2
# define DEV_GF1 3
# define DEV_UNUSED 4
# define DEV_VOL 5
# define CHN_LEFT 0
# define CHN_RIGHT 1
#define CS4231 2
#define u_DRAMIO (gus_base + 0x107)