blob: a1cf2ac5bd78d57214e0ac0416be5b1257fb1432 [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
#ifndef ASM_KVM_SMM_H
#define ASM_KVM_SMM_H
#include <linux/build_bug.h>
#ifdef CONFIG_KVM_SMM
/*
* 32 bit KVM's emulated SMM layout. Based on Intel P6 layout
* (https://www.sandpile.org/x86/smm.htm).
*/
struct kvm_smm_seg_state_32 {
u32 flags;
u32 limit;
u32 base;
} __packed;
struct kvm_smram_state_32 {
u32 reserved1[62];
u32 smbase;
u32 smm_revision;
u16 io_inst_restart;
u16 auto_hlt_restart;
u32 io_restart_rdi;
u32 io_restart_rcx;
u32 io_restart_rsi;
u32 io_restart_rip;
u32 cr4;
/* A20M#, CPL, shutdown and other reserved/undocumented fields */
u16 reserved2;
u8 int_shadow; /* KVM extension */
u8 reserved3[17];
struct kvm_smm_seg_state_32 ds;
struct kvm_smm_seg_state_32 fs;
struct kvm_smm_seg_state_32 gs;
struct kvm_smm_seg_state_32 idtr; /* IDTR has only base and limit */
struct kvm_smm_seg_state_32 tr;
u32 reserved;
struct kvm_smm_seg_state_32 gdtr; /* GDTR has only base and limit */
struct kvm_smm_seg_state_32 ldtr;
struct kvm_smm_seg_state_32 es;
struct kvm_smm_seg_state_32 cs;
struct kvm_smm_seg_state_32 ss;
u32 es_sel;
u32 cs_sel;
u32 ss_sel;
u32 ds_sel;
u32 fs_sel;
u32 gs_sel;
u32 ldtr_sel;
u32 tr_sel;
u32 dr7;
u32 dr6;
u32 gprs[8]; /* GPRS in the "natural" X86 order (EAX/ECX/EDX.../EDI) */
u32 eip;
u32 eflags;
u32 cr3;
u32 cr0;
} __packed;
/* 64 bit KVM's emulated SMM layout. Based on AMD64 layout */
struct kvm_smm_seg_state_64 {
u16 selector;
u16 attributes;
u32 limit;
u64 base;
};
struct kvm_smram_state_64 {
struct kvm_smm_seg_state_64 es;
struct kvm_smm_seg_state_64 cs;
struct kvm_smm_seg_state_64 ss;
struct kvm_smm_seg_state_64 ds;
struct kvm_smm_seg_state_64 fs;
struct kvm_smm_seg_state_64 gs;
struct kvm_smm_seg_state_64 gdtr; /* GDTR has only base and limit*/
struct kvm_smm_seg_state_64 ldtr;
struct kvm_smm_seg_state_64 idtr; /* IDTR has only base and limit*/
struct kvm_smm_seg_state_64 tr;
/* I/O restart and auto halt restart are not implemented by KVM */
u64 io_restart_rip;
u64 io_restart_rcx;
u64 io_restart_rsi;
u64 io_restart_rdi;
u32 io_restart_dword;
u32 reserved1;
u8 io_inst_restart;
u8 auto_hlt_restart;
u8 amd_nmi_mask; /* Documented in AMD BKDG as NMI mask, not used by KVM */
u8 int_shadow;
u32 reserved2;
u64 efer;
/*
* Two fields below are implemented on AMD only, to store
* SVM guest vmcb address if the #SMI was received while in the guest mode.
*/
u64 svm_guest_flag;
u64 svm_guest_vmcb_gpa;
u64 svm_guest_virtual_int; /* unknown purpose, not implemented */
u32 reserved3[3];
u32 smm_revison;
u32 smbase;
u32 reserved4[5];
/* ssp and svm_* fields below are not implemented by KVM */
u64 ssp;
u64 svm_guest_pat;
u64 svm_host_efer;
u64 svm_host_cr4;
u64 svm_host_cr3;
u64 svm_host_cr0;
u64 cr4;
u64 cr3;
u64 cr0;
u64 dr7;
u64 dr6;
u64 rflags;
u64 rip;
u64 gprs[16]; /* GPRS in a reversed "natural" X86 order (R15/R14/../RCX/RAX.) */
};
union kvm_smram {
struct kvm_smram_state_64 smram64;
struct kvm_smram_state_32 smram32;
u8 bytes[512];
};
static inline int kvm_inject_smi(struct kvm_vcpu *vcpu)
{
kvm_make_request(KVM_REQ_SMI, vcpu);
return 0;
}
static inline bool is_smm(struct kvm_vcpu *vcpu)
{
return vcpu->arch.hflags & HF_SMM_MASK;
}
void kvm_smm_changed(struct kvm_vcpu *vcpu, bool in_smm);
void enter_smm(struct kvm_vcpu *vcpu);
int emulator_leave_smm(struct x86_emulate_ctxt *ctxt);
void process_smi(struct kvm_vcpu *vcpu);
#else
static inline int kvm_inject_smi(struct kvm_vcpu *vcpu) { return -ENOTTY; }
static inline bool is_smm(struct kvm_vcpu *vcpu) { return false; }
/*
* emulator_leave_smm is used as a function pointer, so the
* stub is defined in x86.c.
*/
#endif
#endif