blob: 48e81c5d52fc27959d8b8215a1903764bf302fdd [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
//
// mt8183-afe-clk.c -- Mediatek 8183 afe clock ctrl
//
// Copyright (c) 2018 MediaTek Inc.
// Author: KaiChieh Chuang <kaichieh.chuang@mediatek.com>
#include <linux/clk.h>
#include "mt8183-afe-common.h"
#include "mt8183-afe-clk.h"
#include "mt8183-reg.h"
enum {
CLK_AFE = 0,
CLK_TML,
CLK_APLL22M,
CLK_APLL24M,
CLK_APLL1_TUNER,
CLK_APLL2_TUNER,
CLK_I2S1_BCLK_SW,
CLK_I2S2_BCLK_SW,
CLK_I2S3_BCLK_SW,
CLK_I2S4_BCLK_SW,
CLK_INFRA_SYS_AUDIO,
CLK_MUX_AUDIO,
CLK_MUX_AUDIOINTBUS,
CLK_TOP_SYSPLL_D2_D4,
/* apll related mux */
CLK_TOP_MUX_AUD_1,
CLK_TOP_APLL1_CK,
CLK_TOP_MUX_AUD_2,
CLK_TOP_APLL2_CK,
CLK_TOP_MUX_AUD_ENG1,
CLK_TOP_APLL1_D8,
CLK_TOP_MUX_AUD_ENG2,
CLK_TOP_APLL2_D8,
CLK_TOP_I2S0_M_SEL,
CLK_TOP_I2S1_M_SEL,
CLK_TOP_I2S2_M_SEL,
CLK_TOP_I2S3_M_SEL,
CLK_TOP_I2S4_M_SEL,
CLK_TOP_I2S5_M_SEL,
CLK_TOP_APLL12_DIV0,
CLK_TOP_APLL12_DIV1,
CLK_TOP_APLL12_DIV2,
CLK_TOP_APLL12_DIV3,
CLK_TOP_APLL12_DIV4,
CLK_TOP_APLL12_DIVB,
CLK_CLK26M,
CLK_NUM
};
static const char *aud_clks[CLK_NUM] = {
[CLK_AFE] = "aud_afe_clk",
[CLK_TML] = "aud_tml_clk",
[CLK_APLL22M] = "aud_apll22m_clk",
[CLK_APLL24M] = "aud_apll24m_clk",
[CLK_APLL1_TUNER] = "aud_apll1_tuner_clk",
[CLK_APLL2_TUNER] = "aud_apll2_tuner_clk",
[CLK_I2S1_BCLK_SW] = "aud_i2s1_bclk_sw",
[CLK_I2S2_BCLK_SW] = "aud_i2s2_bclk_sw",
[CLK_I2S3_BCLK_SW] = "aud_i2s3_bclk_sw",
[CLK_I2S4_BCLK_SW] = "aud_i2s4_bclk_sw",
[CLK_INFRA_SYS_AUDIO] = "aud_infra_clk",
[CLK_MUX_AUDIO] = "top_mux_audio",
[CLK_MUX_AUDIOINTBUS] = "top_mux_aud_intbus",
[CLK_TOP_SYSPLL_D2_D4] = "top_syspll_d2_d4",
[CLK_TOP_MUX_AUD_1] = "top_mux_aud_1",
[CLK_TOP_APLL1_CK] = "top_apll1_ck",
[CLK_TOP_MUX_AUD_2] = "top_mux_aud_2",
[CLK_TOP_APLL2_CK] = "top_apll2_ck",
[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG1] = "top_mux_aud_eng1",
[CLK_TOP_APLL1_D8] = "top_apll1_d8",
[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG2] = "top_mux_aud_eng2",
[CLK_TOP_APLL2_D8] = "top_apll2_d8",
[CLK_TOP_I2S0_M_SEL] = "top_i2s0_m_sel",
[CLK_TOP_I2S1_M_SEL] = "top_i2s1_m_sel",
[CLK_TOP_I2S2_M_SEL] = "top_i2s2_m_sel",
[CLK_TOP_I2S3_M_SEL] = "top_i2s3_m_sel",
[CLK_TOP_I2S4_M_SEL] = "top_i2s4_m_sel",
[CLK_TOP_I2S5_M_SEL] = "top_i2s5_m_sel",
[CLK_TOP_APLL12_DIV0] = "top_apll12_div0",
[CLK_TOP_APLL12_DIV1] = "top_apll12_div1",
[CLK_TOP_APLL12_DIV2] = "top_apll12_div2",
[CLK_TOP_APLL12_DIV3] = "top_apll12_div3",
[CLK_TOP_APLL12_DIV4] = "top_apll12_div4",
[CLK_TOP_APLL12_DIVB] = "top_apll12_divb",
[CLK_CLK26M] = "top_clk26m_clk",
};
int mt8183_init_clock(struct mtk_base_afe *afe)
{
struct mt8183_afe_private *afe_priv = afe->platform_priv;
int i;
afe_priv->clk = devm_kcalloc(afe->dev, CLK_NUM, sizeof(*afe_priv->clk),
GFP_KERNEL);
if (!afe_priv->clk)
return -ENOMEM;
for (i = 0; i < CLK_NUM; i++) {
afe_priv->clk[i] = devm_clk_get(afe->dev, aud_clks[i]);
if (IS_ERR(afe_priv->clk[i])) {
dev_err(afe->dev, "%s(), devm_clk_get %s fail, ret %ld\n",
__func__, aud_clks[i],
PTR_ERR(afe_priv->clk[i]));
return PTR_ERR(afe_priv->clk[i]);
}
}
return 0;
}
int mt8183_afe_enable_clock(struct mtk_base_afe *afe)
{
struct mt8183_afe_private *afe_priv = afe->platform_priv;
int ret;
ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[CLK_INFRA_SYS_AUDIO]);
if (ret) {
dev_err(afe->dev, "%s(), clk_prepare_enable %s fail %d\n",
__func__, aud_clks[CLK_INFRA_SYS_AUDIO], ret);
goto CLK_INFRA_SYS_AUDIO_ERR;
}
ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[CLK_MUX_AUDIO]);
if (ret) {
dev_err(afe->dev, "%s(), clk_prepare_enable %s fail %d\n",
__func__, aud_clks[CLK_MUX_AUDIO], ret);
goto CLK_MUX_AUDIO_ERR;
}
ret = clk_set_parent(afe_priv->clk[CLK_MUX_AUDIO],
afe_priv->clk[CLK_CLK26M]);
if (ret) {
dev_err(afe->dev, "%s(), clk_set_parent %s-%s fail %d\n",
__func__, aud_clks[CLK_MUX_AUDIO],
aud_clks[CLK_CLK26M], ret);
goto CLK_MUX_AUDIO_ERR;
}
ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[CLK_MUX_AUDIOINTBUS]);
if (ret) {
dev_err(afe->dev, "%s(), clk_prepare_enable %s fail %d\n",
__func__, aud_clks[CLK_MUX_AUDIOINTBUS], ret);
goto CLK_MUX_AUDIO_INTBUS_ERR;
}
ret = clk_set_parent(afe_priv->clk[CLK_MUX_AUDIOINTBUS],
afe_priv->clk[CLK_TOP_SYSPLL_D2_D4]);
if (ret) {
dev_err(afe->dev, "%s(), clk_set_parent %s-%s fail %d\n",
__func__, aud_clks[CLK_MUX_AUDIOINTBUS],
aud_clks[CLK_TOP_SYSPLL_D2_D4], ret);
goto CLK_MUX_AUDIO_INTBUS_ERR;
}
ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[CLK_AFE]);
if (ret) {
dev_err(afe->dev, "%s clk_prepare_enable %s fail %d\n",
__func__, aud_clks[CLK_AFE], ret);
goto CLK_AFE_ERR;
}
ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[CLK_I2S1_BCLK_SW]);
if (ret) {
dev_err(afe->dev, "%s clk_prepare_enable %s fail %d\n",
__func__, aud_clks[CLK_I2S1_BCLK_SW], ret);
goto CLK_I2S1_BCLK_SW_ERR;
}
ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[CLK_I2S2_BCLK_SW]);
if (ret) {
dev_err(afe->dev, "%s clk_prepare_enable %s fail %d\n",
__func__, aud_clks[CLK_I2S2_BCLK_SW], ret);
goto CLK_I2S2_BCLK_SW_ERR;
}
ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[CLK_I2S3_BCLK_SW]);
if (ret) {
dev_err(afe->dev, "%s clk_prepare_enable %s fail %d\n",
__func__, aud_clks[CLK_I2S3_BCLK_SW], ret);
goto CLK_I2S3_BCLK_SW_ERR;
}
ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[CLK_I2S4_BCLK_SW]);
if (ret) {
dev_err(afe->dev, "%s clk_prepare_enable %s fail %d\n",
__func__, aud_clks[CLK_I2S4_BCLK_SW], ret);
goto CLK_I2S4_BCLK_SW_ERR;
}
return 0;
CLK_I2S4_BCLK_SW_ERR:
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_I2S3_BCLK_SW]);
CLK_I2S3_BCLK_SW_ERR:
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_I2S2_BCLK_SW]);
CLK_I2S2_BCLK_SW_ERR:
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_I2S1_BCLK_SW]);
CLK_I2S1_BCLK_SW_ERR:
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_AFE]);
CLK_AFE_ERR:
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_MUX_AUDIOINTBUS]);
CLK_MUX_AUDIO_INTBUS_ERR:
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_MUX_AUDIO]);
CLK_MUX_AUDIO_ERR:
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_INFRA_SYS_AUDIO]);
CLK_INFRA_SYS_AUDIO_ERR:
return ret;
}
int mt8183_afe_disable_clock(struct mtk_base_afe *afe)
{
struct mt8183_afe_private *afe_priv = afe->platform_priv;
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_I2S4_BCLK_SW]);
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_I2S3_BCLK_SW]);
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_I2S2_BCLK_SW]);
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_I2S1_BCLK_SW]);
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_AFE]);
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_MUX_AUDIOINTBUS]);
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_MUX_AUDIO]);
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_INFRA_SYS_AUDIO]);
return 0;
}
/* apll */
static int apll1_mux_setting(struct mtk_base_afe *afe, bool enable)
{
struct mt8183_afe_private *afe_priv = afe->platform_priv;
int ret;
if (enable) {
ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_1]);
if (ret) {
dev_err(afe->dev, "%s clk_prepare_enable %s fail %d\n",
__func__, aud_clks[CLK_TOP_MUX_AUD_1], ret);
goto ERR_ENABLE_CLK_TOP_MUX_AUD_1;
}
ret = clk_set_parent(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_1],
afe_priv->clk[CLK_TOP_APLL1_CK]);
if (ret) {
dev_err(afe->dev, "%s clk_set_parent %s-%s fail %d\n",
__func__, aud_clks[CLK_TOP_MUX_AUD_1],
aud_clks[CLK_TOP_APLL1_CK], ret);
goto ERR_SELECT_CLK_TOP_MUX_AUD_1;
}
/* 180.6336 / 8 = 22.5792MHz */
ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG1]);
if (ret) {
dev_err(afe->dev, "%s clk_prepare_enable %s fail %d\n",
__func__, aud_clks[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG1], ret);
goto ERR_ENABLE_CLK_TOP_MUX_AUD_ENG1;
}
ret = clk_set_parent(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG1],
afe_priv->clk[CLK_TOP_APLL1_D8]);
if (ret) {
dev_err(afe->dev, "%s clk_set_parent %s-%s fail %d\n",
__func__, aud_clks[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG1],
aud_clks[CLK_TOP_APLL1_D8], ret);
goto ERR_SELECT_CLK_TOP_MUX_AUD_ENG1;
}
} else {
ret = clk_set_parent(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG1],
afe_priv->clk[CLK_CLK26M]);
if (ret) {
dev_err(afe->dev, "%s clk_set_parent %s-%s fail %d\n",
__func__, aud_clks[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG1],
aud_clks[CLK_CLK26M], ret);
goto EXIT;
}
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG1]);
ret = clk_set_parent(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_1],
afe_priv->clk[CLK_CLK26M]);
if (ret) {
dev_err(afe->dev, "%s clk_set_parent %s-%s fail %d\n",
__func__, aud_clks[CLK_TOP_MUX_AUD_1],
aud_clks[CLK_CLK26M], ret);
goto EXIT;
}
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_1]);
}
return 0;
ERR_SELECT_CLK_TOP_MUX_AUD_ENG1:
clk_set_parent(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG1],
afe_priv->clk[CLK_CLK26M]);
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG1]);
ERR_ENABLE_CLK_TOP_MUX_AUD_ENG1:
ERR_SELECT_CLK_TOP_MUX_AUD_1:
clk_set_parent(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_1],
afe_priv->clk[CLK_CLK26M]);
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_1]);
ERR_ENABLE_CLK_TOP_MUX_AUD_1:
EXIT:
return ret;
}
static int apll2_mux_setting(struct mtk_base_afe *afe, bool enable)
{
struct mt8183_afe_private *afe_priv = afe->platform_priv;
int ret;
if (enable) {
ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_2]);
if (ret) {
dev_err(afe->dev, "%s clk_prepare_enable %s fail %d\n",
__func__, aud_clks[CLK_TOP_MUX_AUD_2], ret);
goto ERR_ENABLE_CLK_TOP_MUX_AUD_2;
}
ret = clk_set_parent(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_2],
afe_priv->clk[CLK_TOP_APLL2_CK]);
if (ret) {
dev_err(afe->dev, "%s clk_set_parent %s-%s fail %d\n",
__func__, aud_clks[CLK_TOP_MUX_AUD_2],
aud_clks[CLK_TOP_APLL2_CK], ret);
goto ERR_SELECT_CLK_TOP_MUX_AUD_2;
}
/* 196.608 / 8 = 24.576MHz */
ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG2]);
if (ret) {
dev_err(afe->dev, "%s clk_prepare_enable %s fail %d\n",
__func__, aud_clks[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG2], ret);
goto ERR_ENABLE_CLK_TOP_MUX_AUD_ENG2;
}
ret = clk_set_parent(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG2],
afe_priv->clk[CLK_TOP_APLL2_D8]);
if (ret) {
dev_err(afe->dev, "%s clk_set_parent %s-%s fail %d\n",
__func__, aud_clks[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG2],
aud_clks[CLK_TOP_APLL2_D8], ret);
goto ERR_SELECT_CLK_TOP_MUX_AUD_ENG2;
}
} else {
ret = clk_set_parent(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG2],
afe_priv->clk[CLK_CLK26M]);
if (ret) {
dev_err(afe->dev, "%s clk_set_parent %s-%s fail %d\n",
__func__, aud_clks[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG2],
aud_clks[CLK_CLK26M], ret);
goto EXIT;
}
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG2]);
ret = clk_set_parent(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_2],
afe_priv->clk[CLK_CLK26M]);
if (ret) {
dev_err(afe->dev, "%s clk_set_parent %s-%s fail %d\n",
__func__, aud_clks[CLK_TOP_MUX_AUD_2],
aud_clks[CLK_CLK26M], ret);
goto EXIT;
}
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_2]);
}
return 0;
ERR_SELECT_CLK_TOP_MUX_AUD_ENG2:
clk_set_parent(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG2],
afe_priv->clk[CLK_CLK26M]);
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG2]);
ERR_ENABLE_CLK_TOP_MUX_AUD_ENG2:
ERR_SELECT_CLK_TOP_MUX_AUD_2:
clk_set_parent(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_2],
afe_priv->clk[CLK_CLK26M]);
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_2]);
ERR_ENABLE_CLK_TOP_MUX_AUD_2:
EXIT:
return ret;
}
int mt8183_apll1_enable(struct mtk_base_afe *afe)
{
struct mt8183_afe_private *afe_priv = afe->platform_priv;
int ret;
/* setting for APLL */
apll1_mux_setting(afe, true);
ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[CLK_APLL22M]);
if (ret) {
dev_err(afe->dev, "%s clk_prepare_enable %s fail %d\n",
__func__, aud_clks[CLK_APLL22M], ret);
goto ERR_CLK_APLL22M;
}
ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[CLK_APLL1_TUNER]);
if (ret) {
dev_err(afe->dev, "%s clk_prepare_enable %s fail %d\n",
__func__, aud_clks[CLK_APLL1_TUNER], ret);
goto ERR_CLK_APLL1_TUNER;
}
regmap_update_bits(afe->regmap, AFE_APLL1_TUNER_CFG,
0x0000FFF7, 0x00000832);
regmap_update_bits(afe->regmap, AFE_APLL1_TUNER_CFG, 0x1, 0x1);
regmap_update_bits(afe->regmap, AFE_HD_ENGEN_ENABLE,
AFE_22M_ON_MASK_SFT,
0x1 << AFE_22M_ON_SFT);
return 0;
ERR_CLK_APLL1_TUNER:
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_APLL22M]);
ERR_CLK_APLL22M:
return ret;
}
void mt8183_apll1_disable(struct mtk_base_afe *afe)
{
struct mt8183_afe_private *afe_priv = afe->platform_priv;
regmap_update_bits(afe->regmap, AFE_HD_ENGEN_ENABLE,
AFE_22M_ON_MASK_SFT,
0x0 << AFE_22M_ON_SFT);
regmap_update_bits(afe->regmap, AFE_APLL1_TUNER_CFG, 0x1, 0x0);
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_APLL1_TUNER]);
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_APLL22M]);
apll1_mux_setting(afe, false);
}
int mt8183_apll2_enable(struct mtk_base_afe *afe)
{
struct mt8183_afe_private *afe_priv = afe->platform_priv;
int ret;
/* setting for APLL */
apll2_mux_setting(afe, true);
ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[CLK_APLL24M]);
if (ret) {
dev_err(afe->dev, "%s clk_prepare_enable %s fail %d\n",
__func__, aud_clks[CLK_APLL24M], ret);
goto ERR_CLK_APLL24M;
}
ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[CLK_APLL2_TUNER]);
if (ret) {
dev_err(afe->dev, "%s clk_prepare_enable %s fail %d\n",
__func__, aud_clks[CLK_APLL2_TUNER], ret);
goto ERR_CLK_APLL2_TUNER;
}
regmap_update_bits(afe->regmap, AFE_APLL2_TUNER_CFG,
0x0000FFF7, 0x00000634);
regmap_update_bits(afe->regmap, AFE_APLL2_TUNER_CFG, 0x1, 0x1);
regmap_update_bits(afe->regmap, AFE_HD_ENGEN_ENABLE,
AFE_24M_ON_MASK_SFT,
0x1 << AFE_24M_ON_SFT);
return 0;
ERR_CLK_APLL2_TUNER:
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_APLL24M]);
ERR_CLK_APLL24M:
return ret;
}
void mt8183_apll2_disable(struct mtk_base_afe *afe)
{
struct mt8183_afe_private *afe_priv = afe->platform_priv;
regmap_update_bits(afe->regmap, AFE_HD_ENGEN_ENABLE,
AFE_24M_ON_MASK_SFT,
0x0 << AFE_24M_ON_SFT);
regmap_update_bits(afe->regmap, AFE_APLL2_TUNER_CFG, 0x1, 0x0);
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_APLL2_TUNER]);
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_APLL24M]);
apll2_mux_setting(afe, false);
}
int mt8183_get_apll_rate(struct mtk_base_afe *afe, int apll)
{
return (apll == MT8183_APLL1) ? 180633600 : 196608000;
}
int mt8183_get_apll_by_rate(struct mtk_base_afe *afe, int rate)
{
return ((rate % 8000) == 0) ? MT8183_APLL2 : MT8183_APLL1;
}
int mt8183_get_apll_by_name(struct mtk_base_afe *afe, const char *name)
{
if (strcmp(name, APLL1_W_NAME) == 0)
return MT8183_APLL1;
else
return MT8183_APLL2;
}
/* mck */
struct mt8183_mck_div {
int m_sel_id;
int div_clk_id;
};
static const struct mt8183_mck_div mck_div[MT8183_MCK_NUM] = {
[MT8183_I2S0_MCK] = {
.m_sel_id = CLK_TOP_I2S0_M_SEL,
.div_clk_id = CLK_TOP_APLL12_DIV0,
},
[MT8183_I2S1_MCK] = {
.m_sel_id = CLK_TOP_I2S1_M_SEL,
.div_clk_id = CLK_TOP_APLL12_DIV1,
},
[MT8183_I2S2_MCK] = {
.m_sel_id = CLK_TOP_I2S2_M_SEL,
.div_clk_id = CLK_TOP_APLL12_DIV2,
},
[MT8183_I2S3_MCK] = {
.m_sel_id = CLK_TOP_I2S3_M_SEL,
.div_clk_id = CLK_TOP_APLL12_DIV3,
},
[MT8183_I2S4_MCK] = {
.m_sel_id = CLK_TOP_I2S4_M_SEL,
.div_clk_id = CLK_TOP_APLL12_DIV4,
},
[MT8183_I2S4_BCK] = {
.m_sel_id = -1,
.div_clk_id = CLK_TOP_APLL12_DIVB,
},
[MT8183_I2S5_MCK] = {
.m_sel_id = -1,
.div_clk_id = -1,
},
};
int mt8183_mck_enable(struct mtk_base_afe *afe, int mck_id, int rate)
{
struct mt8183_afe_private *afe_priv = afe->platform_priv;
int apll = mt8183_get_apll_by_rate(afe, rate);
int apll_clk_id = apll == MT8183_APLL1 ?
CLK_TOP_MUX_AUD_1 : CLK_TOP_MUX_AUD_2;
int m_sel_id = mck_div[mck_id].m_sel_id;
int div_clk_id = mck_div[mck_id].div_clk_id;
int ret;
/* i2s5 mck not support */
if (mck_id == MT8183_I2S5_MCK)
return 0;
/* select apll */
if (m_sel_id >= 0) {
ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[m_sel_id]);
if (ret) {
dev_err(afe->dev, "%s(), clk_prepare_enable %s fail %d\n",
__func__, aud_clks[m_sel_id], ret);
goto ERR_ENABLE_MCLK;
}
ret = clk_set_parent(afe_priv->clk[m_sel_id],
afe_priv->clk[apll_clk_id]);
if (ret) {
dev_err(afe->dev, "%s(), clk_set_parent %s-%s fail %d\n",
__func__, aud_clks[m_sel_id],
aud_clks[apll_clk_id], ret);
goto ERR_SELECT_MCLK;
}
}
/* enable div, set rate */
ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[div_clk_id]);
if (ret) {
dev_err(afe->dev, "%s(), clk_prepare_enable %s fail %d\n",
__func__, aud_clks[div_clk_id], ret);
goto ERR_ENABLE_MCLK_DIV;
}
ret = clk_set_rate(afe_priv->clk[div_clk_id], rate);
if (ret) {
dev_err(afe->dev, "%s(), clk_set_rate %s, rate %d, fail %d\n",
__func__, aud_clks[div_clk_id],
rate, ret);
goto ERR_SET_MCLK_RATE;
return ret;
}
return 0;
ERR_SET_MCLK_RATE:
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[div_clk_id]);
ERR_ENABLE_MCLK_DIV:
ERR_SELECT_MCLK:
if (m_sel_id >= 0)
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[m_sel_id]);
ERR_ENABLE_MCLK:
return ret;
}
void mt8183_mck_disable(struct mtk_base_afe *afe, int mck_id)
{
struct mt8183_afe_private *afe_priv = afe->platform_priv;
int m_sel_id = mck_div[mck_id].m_sel_id;
int div_clk_id = mck_div[mck_id].div_clk_id;
/* i2s5 mck not support */
if (mck_id == MT8183_I2S5_MCK)
return;
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[div_clk_id]);
if (m_sel_id >= 0)
clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[m_sel_id]);
}