blob: 8e058a67c9a48fdd966877daa81021c54df866ba [file] [log] [blame]
#ifndef _ALPHA_RWSEM_H
#define _ALPHA_RWSEM_H
/*
* Written by Ivan Kokshaysky <ink@jurassic.park.msu.ru>, 2001.
* Based on asm-alpha/semaphore.h and asm-i386/rwsem.h
*/
#ifndef _LINUX_RWSEM_H
#error "please don't include asm/rwsem.h directly, use linux/rwsem.h instead"
#endif
#ifdef __KERNEL__
#include <linux/compiler.h>
#include <linux/list.h>
#include <linux/spinlock.h>
struct rwsem_waiter;
extern struct rw_semaphore *rwsem_down_read_failed(struct rw_semaphore *sem);
extern struct rw_semaphore *rwsem_down_write_failed(struct rw_semaphore *sem);
extern struct rw_semaphore *rwsem_wake(struct rw_semaphore *);
extern struct rw_semaphore *rwsem_downgrade_wake(struct rw_semaphore *sem);
/*
* the semaphore definition
*/
struct rw_semaphore {
long count;
#define RWSEM_UNLOCKED_VALUE 0x0000000000000000L
#define RWSEM_ACTIVE_BIAS 0x0000000000000001L
#define RWSEM_ACTIVE_MASK 0x00000000ffffffffL
#define RWSEM_WAITING_BIAS (-0x0000000100000000L)
#define RWSEM_ACTIVE_READ_BIAS RWSEM_ACTIVE_BIAS
#define RWSEM_ACTIVE_WRITE_BIAS (RWSEM_WAITING_BIAS + RWSEM_ACTIVE_BIAS)
spinlock_t wait_lock;
struct list_head wait_list;
#if RWSEM_DEBUG
int debug;
#endif
};
#if RWSEM_DEBUG
#define __RWSEM_DEBUG_INIT , 0
#else
#define __RWSEM_DEBUG_INIT /* */
#endif
#define __RWSEM_INITIALIZER(name) \
{ RWSEM_UNLOCKED_VALUE, SPIN_LOCK_UNLOCKED, \
LIST_HEAD_INIT((name).wait_list) __RWSEM_DEBUG_INIT }
#define DECLARE_RWSEM(name) \
struct rw_semaphore name = __RWSEM_INITIALIZER(name)
static inline void init_rwsem(struct rw_semaphore *sem)
{
sem->count = RWSEM_UNLOCKED_VALUE;
spin_lock_init(&sem->wait_lock);
INIT_LIST_HEAD(&sem->wait_list);
#if RWSEM_DEBUG
sem->debug = 0;
#endif
}
static inline void __down_read(struct rw_semaphore *sem)
{
long oldcount;
#ifndef CONFIG_SMP
oldcount = sem->count;
sem->count += RWSEM_ACTIVE_READ_BIAS;
#else
long temp;
__asm__ __volatile__(
"1: ldq_l %0,%1\n"
" addq %0,%3,%2\n"
" stq_c %2,%1\n"
" beq %2,2f\n"
" mb\n"
".subsection 2\n"
"2: br 1b\n"
".previous"
:"=&r" (oldcount), "=m" (sem->count), "=&r" (temp)
:"Ir" (RWSEM_ACTIVE_READ_BIAS), "m" (sem->count) : "memory");
#endif
if (unlikely(oldcount < 0))
rwsem_down_read_failed(sem);
}
/*
* trylock for reading -- returns 1 if successful, 0 if contention
*/
static inline int __down_read_trylock(struct rw_semaphore *sem)
{
long old, new, res;
res = sem->count;
do {
new = res + RWSEM_ACTIVE_READ_BIAS;
if (new <= 0)
break;
old = res;
res = cmpxchg(&sem->count, old, new);
} while (res != old);
return res >= 0 ? 1 : 0;
}
static inline void __down_write(struct rw_semaphore *sem)
{
long oldcount;
#ifndef CONFIG_SMP
oldcount = sem->count;
sem->count += RWSEM_ACTIVE_WRITE_BIAS;
#else
long temp;
__asm__ __volatile__(
"1: ldq_l %0,%1\n"
" addq %0,%3,%2\n"
" stq_c %2,%1\n"
" beq %2,2f\n"
" mb\n"
".subsection 2\n"
"2: br 1b\n"
".previous"
:"=&r" (oldcount), "=m" (sem->count), "=&r" (temp)
:"Ir" (RWSEM_ACTIVE_WRITE_BIAS), "m" (sem->count) : "memory");
#endif
if (unlikely(oldcount))
rwsem_down_write_failed(sem);
}
/*
* trylock for writing -- returns 1 if successful, 0 if contention
*/
static inline int __down_write_trylock(struct rw_semaphore *sem)
{
long ret = cmpxchg(&sem->count, RWSEM_UNLOCKED_VALUE,
RWSEM_ACTIVE_WRITE_BIAS);
if (ret == RWSEM_UNLOCKED_VALUE)
return 1;
return 0;
}
static inline void __up_read(struct rw_semaphore *sem)
{
long oldcount;
#ifndef CONFIG_SMP
oldcount = sem->count;
sem->count -= RWSEM_ACTIVE_READ_BIAS;
#else
long temp;
__asm__ __volatile__(
" mb\n"
"1: ldq_l %0,%1\n"
" subq %0,%3,%2\n"
" stq_c %2,%1\n"
" beq %2,2f\n"
".subsection 2\n"
"2: br 1b\n"
".previous"
:"=&r" (oldcount), "=m" (sem->count), "=&r" (temp)
:"Ir" (RWSEM_ACTIVE_READ_BIAS), "m" (sem->count) : "memory");
#endif
if (unlikely(oldcount < 0))
if ((int)oldcount - RWSEM_ACTIVE_READ_BIAS == 0)
rwsem_wake(sem);
}
static inline void __up_write(struct rw_semaphore *sem)
{
long count;
#ifndef CONFIG_SMP
sem->count -= RWSEM_ACTIVE_WRITE_BIAS;
count = sem->count;
#else
long temp;
__asm__ __volatile__(
" mb\n"
"1: ldq_l %0,%1\n"
" subq %0,%3,%2\n"
" stq_c %2,%1\n"
" beq %2,2f\n"
" subq %0,%3,%0\n"
".subsection 2\n"
"2: br 1b\n"
".previous"
:"=&r" (count), "=m" (sem->count), "=&r" (temp)
:"Ir" (RWSEM_ACTIVE_WRITE_BIAS), "m" (sem->count) : "memory");
#endif
if (unlikely(count))
if ((int)count == 0)
rwsem_wake(sem);
}
/*
* downgrade write lock to read lock
*/
static inline void __downgrade_write(struct rw_semaphore *sem)
{
long oldcount;
#ifndef CONFIG_SMP
oldcount = sem->count;
sem->count -= RWSEM_WAITING_BIAS;
#else
long temp;
__asm__ __volatile__(
"1: ldq_l %0,%1\n"
" addq %0,%3,%2\n"
" stq_c %2,%1\n"
" beq %2,2f\n"
" mb\n"
".subsection 2\n"
"2: br 1b\n"
".previous"
:"=&r" (oldcount), "=m" (sem->count), "=&r" (temp)
:"Ir" (-RWSEM_WAITING_BIAS), "m" (sem->count) : "memory");
#endif
if (unlikely(oldcount < 0))
rwsem_downgrade_wake(sem);
}
static inline void rwsem_atomic_add(long val, struct rw_semaphore *sem)
{
#ifndef CONFIG_SMP
sem->count += val;
#else
long temp;
__asm__ __volatile__(
"1: ldq_l %0,%1\n"
" addq %0,%2,%0\n"
" stq_c %0,%1\n"
" beq %0,2f\n"
".subsection 2\n"
"2: br 1b\n"
".previous"
:"=&r" (temp), "=m" (sem->count)
:"Ir" (val), "m" (sem->count));
#endif
}
static inline long rwsem_atomic_update(long val, struct rw_semaphore *sem)
{
#ifndef CONFIG_SMP
sem->count += val;
return sem->count;
#else
long ret, temp;
__asm__ __volatile__(
"1: ldq_l %0,%1\n"
" addq %0,%3,%2\n"
" addq %0,%3,%0\n"
" stq_c %2,%1\n"
" beq %2,2f\n"
".subsection 2\n"
"2: br 1b\n"
".previous"
:"=&r" (ret), "=m" (sem->count), "=&r" (temp)
:"Ir" (val), "m" (sem->count));
return ret;
#endif
}
#endif /* __KERNEL__ */
#endif /* _ALPHA_RWSEM_H */