blob: 986291dcb914011e07c375c9b74e9fd9f49f9d3c [file] [log] [blame]
#
# Makefile for ALSA
# Copyright (c) 2001 by Jaroslav Kysela <perex@suse.cz>
#
snd-util-mem-objs := util_mem.o
#
# this function returns:
# "m" - CONFIG_SND_SEQUENCER is m
# <empty string> - CONFIG_SND_SEQUENCER is undefined
# otherwise parameter #1 value
#
sequencer = $(if $(subst y,,$(CONFIG_SND_SEQUENCER)),$(if $(1),m),$(if $(CONFIG_SND_SEQUENCER),$(1)))
# Toplevel Module Dependency
obj-$(CONFIG_SND_EMU10K1) += snd-util-mem.o
obj-$(CONFIG_SND_TRIDENT) += snd-util-mem.o
obj-$(call sequencer,$(CONFIG_SND_SBAWE)) += snd-util-mem.o
obj-$(call sequencer,$(CONFIG_SND)) += emux/