blob: 9351ffab409cf15912abe0e052530a41e8d00f5a [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later */
/*
* String handling functions for PowerPC.
*
* Copyright (C) 1996 Paul Mackerras.
*/
#include <asm/processor.h>
#include <asm/errno.h>
#include <asm/ppc_asm.h>
#include <asm/export.h>
#include <asm/kasan.h>
#ifndef CONFIG_KASAN
_GLOBAL(__memset16)
rlwimi r4,r4,16,0,15
/* fall through */
_GLOBAL(__memset32)
rldimi r4,r4,32,0
/* fall through */
_GLOBAL(__memset64)
neg r0,r3
andi. r0,r0,7
cmplw cr1,r5,r0
b .Lms
EXPORT_SYMBOL(__memset16)
EXPORT_SYMBOL(__memset32)
EXPORT_SYMBOL(__memset64)
#endif
_GLOBAL_KASAN(memset)
neg r0,r3
rlwimi r4,r4,8,16,23
andi. r0,r0,7 /* # bytes to be 8-byte aligned */
rlwimi r4,r4,16,0,15
cmplw cr1,r5,r0 /* do we get that far? */
rldimi r4,r4,32,0
.Lms: PPC_MTOCRF(1,r0)
mr r6,r3
blt cr1,8f
beq 3f /* if already 8-byte aligned */
subf r5,r0,r5
bf 31,1f
stb r4,0(r6)
addi r6,r6,1
1: bf 30,2f
sth r4,0(r6)
addi r6,r6,2
2: bf 29,3f
stw r4,0(r6)
addi r6,r6,4
3: srdi. r0,r5,6
clrldi r5,r5,58
mtctr r0
beq 5f
.balign 16
4: std r4,0(r6)
std r4,8(r6)
std r4,16(r6)
std r4,24(r6)
std r4,32(r6)
std r4,40(r6)
std r4,48(r6)
std r4,56(r6)
addi r6,r6,64
bdnz 4b
5: srwi. r0,r5,3
clrlwi r5,r5,29
PPC_MTOCRF(1,r0)
beq 8f
bf 29,6f
std r4,0(r6)
std r4,8(r6)
std r4,16(r6)
std r4,24(r6)
addi r6,r6,32
6: bf 30,7f
std r4,0(r6)
std r4,8(r6)
addi r6,r6,16
7: bf 31,8f
std r4,0(r6)
addi r6,r6,8
8: cmpwi r5,0
PPC_MTOCRF(1,r5)
beqlr
bf 29,9f
stw r4,0(r6)
addi r6,r6,4
9: bf 30,10f
sth r4,0(r6)
addi r6,r6,2
10: bflr 31
stb r4,0(r6)
blr
EXPORT_SYMBOL(memset)
EXPORT_SYMBOL_KASAN(memset)
_GLOBAL_TOC_KASAN(memmove)
cmplw 0,r3,r4
bgt backwards_memcpy
b memcpy
_GLOBAL(backwards_memcpy)
rlwinm. r7,r5,32-3,3,31 /* r0 = r5 >> 3 */
add r6,r3,r5
add r4,r4,r5
beq 2f
andi. r0,r6,3
mtctr r7
bne 5f
.balign 16
1: lwz r7,-4(r4)
lwzu r8,-8(r4)
stw r7,-4(r6)
stwu r8,-8(r6)
bdnz 1b
andi. r5,r5,7
2: cmplwi 0,r5,4
blt 3f
lwzu r0,-4(r4)
subi r5,r5,4
stwu r0,-4(r6)
3: cmpwi 0,r5,0
beqlr
mtctr r5
4: lbzu r0,-1(r4)
stbu r0,-1(r6)
bdnz 4b
blr
5: mtctr r0
6: lbzu r7,-1(r4)
stbu r7,-1(r6)
bdnz 6b
subf r5,r0,r5
rlwinm. r7,r5,32-3,3,31
beq 2b
mtctr r7
b 1b
EXPORT_SYMBOL(memmove)
EXPORT_SYMBOL_KASAN(memmove)