blob: 8b2e0dffe82e9c7fd4ca571381ea2fdfb0d77986 [file] [log] [blame]
#
# Makefile for the kernel software RAID and LVM drivers.
#
dm-mod-y += dm.o dm-table.o dm-target.o dm-linear.o dm-stripe.o \
dm-ioctl.o dm-io.o dm-kcopyd.o dm-sysfs.o
dm-multipath-y += dm-path-selector.o dm-mpath.o
dm-snapshot-y += dm-snap.o dm-exception-store.o dm-snap-transient.o \
dm-snap-persistent.o
dm-mirror-y += dm-raid1.o
dm-log-userspace-y \
+= dm-log-userspace-base.o dm-log-userspace-transfer.o
dm-thin-pool-y += dm-thin.o dm-thin-metadata.o
md-mod-y += md.o bitmap.o
raid456-y += raid5.o
# Note: link order is important. All raid personalities
# and must come before md.o, as they each initialise
# themselves, and md.o may use the personalities when it
# auto-initialised.
obj-$(CONFIG_MD_LINEAR) += linear.o
obj-$(CONFIG_MD_RAID0) += raid0.o
obj-$(CONFIG_MD_RAID1) += raid1.o
obj-$(CONFIG_MD_RAID10) += raid10.o
obj-$(CONFIG_MD_RAID456) += raid456.o
obj-$(CONFIG_MD_MULTIPATH) += multipath.o
obj-$(CONFIG_MD_FAULTY) += faulty.o
obj-$(CONFIG_BLK_DEV_MD) += md-mod.o
obj-$(CONFIG_BLK_DEV_DM) += dm-mod.o
obj-$(CONFIG_DM_BUFIO) += dm-bufio.o
obj-$(CONFIG_DM_CRYPT) += dm-crypt.o
obj-$(CONFIG_DM_DELAY) += dm-delay.o
obj-$(CONFIG_DM_FLAKEY) += dm-flakey.o
obj-$(CONFIG_DM_MULTIPATH) += dm-multipath.o dm-round-robin.o
obj-$(CONFIG_DM_MULTIPATH_QL) += dm-queue-length.o
obj-$(CONFIG_DM_MULTIPATH_ST) += dm-service-time.o
obj-$(CONFIG_DM_SNAPSHOT) += dm-snapshot.o
obj-$(CONFIG_DM_PERSISTENT_DATA) += persistent-data/
obj-$(CONFIG_DM_MIRROR) += dm-mirror.o dm-log.o dm-region-hash.o
obj-$(CONFIG_DM_LOG_USERSPACE) += dm-log-userspace.o
obj-$(CONFIG_DM_ZERO) += dm-zero.o
obj-$(CONFIG_DM_RAID) += dm-raid.o
obj-$(CONFIG_DM_THIN_PROVISIONING) += dm-thin-pool.o
obj-$(CONFIG_DM_VERITY) += dm-verity.o
ifeq ($(CONFIG_DM_UEVENT),y)
dm-mod-objs += dm-uevent.o
endif