blob: beaf02d364f231374f0f6c602f68839754b2cec2 [file] [log] [blame]
/* $Id: param.h,v 1.4 2000/10/30 21:01:41 davem Exp $ */
#ifndef _ASMSPARC_PARAM_H
#define _ASMSPARC_PARAM_H
#ifdef __KERNEL__
# define HZ 100 /* Internal kernel timer frequency */
# define USER_HZ 100 /* .. some user interfaces are in "ticks" */
# define CLOCKS_PER_SEC (USER_HZ)
#endif
#ifndef HZ
#define HZ 100
#endif
#define EXEC_PAGESIZE 8192 /* Thanks for sun4's we carry baggage... */
#ifndef NOGROUP
#define NOGROUP (-1)
#endif
#define MAXHOSTNAMELEN 64 /* max length of hostname */
#endif