blob: 1fe28820dfa95373c42b46ac29e9dfc277c0be44 [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
#ifndef __ASM_SH_SE7724_H
#define __ASM_SH_SE7724_H
/*
* linux/include/asm-sh/se7724.h
*
* Copyright (C) 2009 Renesas Solutions Corp.
*
* Kuninori Morimoto <morimoto.kuninori@renesas.com>
*
* Hitachi UL SolutionEngine 7724 Support.
*
* Based on se7722.h
* Copyright (C) 2007 Nobuhiro Iwamatsu
*/
#include <linux/sh_intc.h>
#include <asm/addrspace.h>
/* SH Eth */
#define SH_ETH_ADDR (0xA4600000)
#define SH_ETH_MAHR (SH_ETH_ADDR + 0x1C0)
#define SH_ETH_MALR (SH_ETH_ADDR + 0x1C8)
#define PA_LED (0xba203000) /* 8bit LED */
#define IRQ_MODE (0xba200010)
#define IRQ0_SR (0xba200014)
#define IRQ1_SR (0xba200018)
#define IRQ2_SR (0xba20001c)
#define IRQ0_MR (0xba200020)
#define IRQ1_MR (0xba200024)
#define IRQ2_MR (0xba200028)
/* IRQ */
#define IRQ0_IRQ evt2irq(0x600)
#define IRQ1_IRQ evt2irq(0x620)
#define IRQ2_IRQ evt2irq(0x640)
/* Bits in IRQ012 registers */
#define SE7724_FPGA_IRQ_BASE 220
/* IRQ0 */
#define IRQ0_BASE SE7724_FPGA_IRQ_BASE
#define IRQ0_KEY (IRQ0_BASE + 12)
#define IRQ0_RMII (IRQ0_BASE + 13)
#define IRQ0_SMC (IRQ0_BASE + 14)
#define IRQ0_MASK 0x7fff
#define IRQ0_END IRQ0_SMC
/* IRQ1 */
#define IRQ1_BASE (IRQ0_END + 1)
#define IRQ1_TS (IRQ1_BASE + 0)
#define IRQ1_MASK 0x0001
#define IRQ1_END IRQ1_TS
/* IRQ2 */
#define IRQ2_BASE (IRQ1_END + 1)
#define IRQ2_USB0 (IRQ1_BASE + 0)
#define IRQ2_USB1 (IRQ1_BASE + 1)
#define IRQ2_MASK 0x0003
#define IRQ2_END IRQ2_USB1
#define SE7724_FPGA_IRQ_NR (IRQ2_END - IRQ0_BASE)
/* arch/sh/boards/se/7724/irq.c */
void init_se7724_IRQ(void);
#define __IO_PREFIX se7724
#include <asm/io_generic.h>
#endif /* __ASM_SH_SE7724_H */