blob: 46018f435b6fde8c4554e3b0ef81ceb5c8230d42 [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: (GPL-2.0+ OR MIT) */
/*
* Rockchip ISP1 Driver - Registers header
*
* Copyright (C) 2017 Rockchip Electronics Co., Ltd.
*/
#ifndef _RKISP1_REGS_H
#define _RKISP1_REGS_H
/* ISP_CTRL */
#define RKISP1_CIF_ISP_CTRL_ISP_ENABLE BIT(0)
#define RKISP1_CIF_ISP_CTRL_ISP_MODE_RAW_PICT (0 << 1)
#define RKISP1_CIF_ISP_CTRL_ISP_MODE_ITU656 BIT(1)
#define RKISP1_CIF_ISP_CTRL_ISP_MODE_ITU601 (2 << 1)
#define RKISP1_CIF_ISP_CTRL_ISP_MODE_BAYER_ITU601 (3 << 1)
#define RKISP1_CIF_ISP_CTRL_ISP_MODE_DATA_MODE (4 << 1)
#define RKISP1_CIF_ISP_CTRL_ISP_MODE_BAYER_ITU656 (5 << 1)
#define RKISP1_CIF_ISP_CTRL_ISP_MODE_RAW_PICT_ITU656 (6 << 1)
#define RKISP1_CIF_ISP_CTRL_ISP_INFORM_ENABLE BIT(4)
#define RKISP1_CIF_ISP_CTRL_ISP_GAMMA_IN_ENA BIT(6)
#define RKISP1_CIF_ISP_CTRL_ISP_AWB_ENA BIT(7)
#define RKISP1_CIF_ISP_CTRL_ISP_CFG_UPD_PERMANENT BIT(8)
#define RKISP1_CIF_ISP_CTRL_ISP_CFG_UPD BIT(9)
#define RKISP1_CIF_ISP_CTRL_ISP_GEN_CFG_UPD BIT(10)
#define RKISP1_CIF_ISP_CTRL_ISP_GAMMA_OUT_ENA BIT(11)
#define RKISP1_CIF_ISP_CTRL_ISP_FLASH_MODE_ENA BIT(12)
#define RKISP1_CIF_ISP_CTRL_ISP_CSM_Y_FULL_ENA BIT(13)
#define RKISP1_CIF_ISP_CTRL_ISP_CSM_C_FULL_ENA BIT(14)
/* ISP_ACQ_PROP */
#define RKISP1_CIF_ISP_ACQ_PROP_POS_EDGE BIT(0)
#define RKISP1_CIF_ISP_ACQ_PROP_HSYNC_LOW BIT(1)
#define RKISP1_CIF_ISP_ACQ_PROP_VSYNC_LOW BIT(2)
#define RKISP1_CIF_ISP_ACQ_PROP_BAYER_PAT_RGGB (0 << 3)
#define RKISP1_CIF_ISP_ACQ_PROP_BAYER_PAT_GRBG BIT(3)
#define RKISP1_CIF_ISP_ACQ_PROP_BAYER_PAT_GBRG (2 << 3)
#define RKISP1_CIF_ISP_ACQ_PROP_BAYER_PAT_BGGR (3 << 3)
#define RKISP1_CIF_ISP_ACQ_PROP_BAYER_PAT(pat) ((pat) << 3)
#define RKISP1_CIF_ISP_ACQ_PROP_YCBYCR (0 << 7)
#define RKISP1_CIF_ISP_ACQ_PROP_YCRYCB BIT(7)
#define RKISP1_CIF_ISP_ACQ_PROP_CBYCRY (2 << 7)
#define RKISP1_CIF_ISP_ACQ_PROP_CRYCBY (3 << 7)
#define RKISP1_CIF_ISP_ACQ_PROP_FIELD_SEL_ALL (0 << 9)
#define RKISP1_CIF_ISP_ACQ_PROP_FIELD_SEL_EVEN BIT(9)
#define RKISP1_CIF_ISP_ACQ_PROP_FIELD_SEL_ODD (2 << 9)
#define RKISP1_CIF_ISP_ACQ_PROP_IN_SEL_12B (0 << 12)
#define RKISP1_CIF_ISP_ACQ_PROP_IN_SEL_10B_ZERO BIT(12)
#define RKISP1_CIF_ISP_ACQ_PROP_IN_SEL_10B_MSB (2 << 12)
#define RKISP1_CIF_ISP_ACQ_PROP_IN_SEL_8B_ZERO (3 << 12)
#define RKISP1_CIF_ISP_ACQ_PROP_IN_SEL_8B_MSB (4 << 12)
/* VI_DPCL */
#define RKISP1_CIF_VI_DPCL_DMA_JPEG (0 << 0)
#define RKISP1_CIF_VI_DPCL_MP_MUX_MRSZ_MI BIT(0)
#define RKISP1_CIF_VI_DPCL_MP_MUX_MRSZ_JPEG (2 << 0)
#define RKISP1_CIF_VI_DPCL_CHAN_MODE_MP BIT(2)
#define RKISP1_CIF_VI_DPCL_CHAN_MODE_SP (2 << 2)
#define RKISP1_CIF_VI_DPCL_CHAN_MODE_MPSP (3 << 2)
#define RKISP1_CIF_VI_DPCL_DMA_SW_SPMUX (0 << 4)
#define RKISP1_CIF_VI_DPCL_DMA_SW_SI BIT(4)
#define RKISP1_CIF_VI_DPCL_DMA_SW_IE (2 << 4)
#define RKISP1_CIF_VI_DPCL_DMA_SW_JPEG (3 << 4)
#define RKISP1_CIF_VI_DPCL_DMA_SW_ISP (4 << 4)
#define RKISP1_CIF_VI_DPCL_IF_SEL_PARALLEL (0 << 8)
#define RKISP1_CIF_VI_DPCL_IF_SEL_SMIA BIT(8)
#define RKISP1_CIF_VI_DPCL_IF_SEL_MIPI (2 << 8)
#define RKISP1_CIF_VI_DPCL_DMA_IE_MUX_DMA BIT(10)
#define RKISP1_CIF_VI_DPCL_DMA_SP_MUX_DMA BIT(11)
/* ISP_IMSC - ISP_MIS - ISP_RIS - ISP_ICR - ISP_ISR */
#define RKISP1_CIF_ISP_OFF BIT(0)
#define RKISP1_CIF_ISP_FRAME BIT(1)
#define RKISP1_CIF_ISP_DATA_LOSS BIT(2)
#define RKISP1_CIF_ISP_PIC_SIZE_ERROR BIT(3)
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_DONE BIT(4)
#define RKISP1_CIF_ISP_FRAME_IN BIT(5)
#define RKISP1_CIF_ISP_V_START BIT(6)
#define RKISP1_CIF_ISP_H_START BIT(7)
#define RKISP1_CIF_ISP_FLASH_ON BIT(8)
#define RKISP1_CIF_ISP_FLASH_OFF BIT(9)
#define RKISP1_CIF_ISP_SHUTTER_ON BIT(10)
#define RKISP1_CIF_ISP_SHUTTER_OFF BIT(11)
#define RKISP1_CIF_ISP_AFM_SUM_OF BIT(12)
#define RKISP1_CIF_ISP_AFM_LUM_OF BIT(13)
#define RKISP1_CIF_ISP_AFM_FIN BIT(14)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_MEASURE_RDY BIT(15)
#define RKISP1_CIF_ISP_FLASH_CAP BIT(17)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_END BIT(18)
#define RKISP1_CIF_ISP_VSM_END BIT(19)
/* ISP_ERR */
#define RKISP1_CIF_ISP_ERR_INFORM_SIZE BIT(0)
#define RKISP1_CIF_ISP_ERR_IS_SIZE BIT(1)
#define RKISP1_CIF_ISP_ERR_OUTFORM_SIZE BIT(2)
/* MI_CTRL */
#define RKISP1_CIF_MI_CTRL_MP_ENABLE BIT(0)
#define RKISP1_CIF_MI_CTRL_SP_ENABLE (2 << 0)
#define RKISP1_CIF_MI_CTRL_JPEG_ENABLE (4 << 0)
#define RKISP1_CIF_MI_CTRL_RAW_ENABLE (8 << 0)
#define RKISP1_CIF_MI_CTRL_HFLIP BIT(4)
#define RKISP1_CIF_MI_CTRL_VFLIP BIT(5)
#define RKISP1_CIF_MI_CTRL_ROT BIT(6)
#define RKISP1_CIF_MI_BYTE_SWAP BIT(7)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_Y_FULL_YUV2RGB BIT(8)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_CBCR_FULL_YUV2RGB BIT(9)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_422NONCOSITEED BIT(10)
#define RKISP1_CIF_MI_MP_PINGPONG_ENABEL BIT(11)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_PINGPONG_ENABEL BIT(12)
#define RKISP1_CIF_MI_MP_AUTOUPDATE_ENABLE BIT(13)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_AUTOUPDATE_ENABLE BIT(14)
#define RKISP1_CIF_MI_LAST_PIXEL_SIG_ENABLE BIT(15)
#define RKISP1_CIF_MI_CTRL_BURST_LEN_LUM_16 (0 << 16)
#define RKISP1_CIF_MI_CTRL_BURST_LEN_LUM_32 BIT(16)
#define RKISP1_CIF_MI_CTRL_BURST_LEN_LUM_64 (2 << 16)
#define RKISP1_CIF_MI_CTRL_BURST_LEN_CHROM_16 (0 << 18)
#define RKISP1_CIF_MI_CTRL_BURST_LEN_CHROM_32 BIT(18)
#define RKISP1_CIF_MI_CTRL_BURST_LEN_CHROM_64 (2 << 18)
#define RKISP1_CIF_MI_CTRL_INIT_BASE_EN BIT(20)
#define RKISP1_CIF_MI_CTRL_INIT_OFFSET_EN BIT(21)
#define RKISP1_MI_CTRL_MP_WRITE_YUV_PLA_OR_RAW8 (0 << 22)
#define RKISP1_MI_CTRL_MP_WRITE_YUV_SPLA BIT(22)
#define RKISP1_MI_CTRL_MP_WRITE_YUVINT (2 << 22)
#define RKISP1_MI_CTRL_MP_WRITE_RAW12 (2 << 22)
#define RKISP1_MI_CTRL_SP_WRITE_PLA (0 << 24)
#define RKISP1_MI_CTRL_SP_WRITE_SPLA BIT(24)
#define RKISP1_MI_CTRL_SP_WRITE_INT (2 << 24)
#define RKISP1_MI_CTRL_SP_INPUT_YUV400 (0 << 26)
#define RKISP1_MI_CTRL_SP_INPUT_YUV420 BIT(26)
#define RKISP1_MI_CTRL_SP_INPUT_YUV422 (2 << 26)
#define RKISP1_MI_CTRL_SP_INPUT_YUV444 (3 << 26)
#define RKISP1_MI_CTRL_SP_OUTPUT_YUV400 (0 << 28)
#define RKISP1_MI_CTRL_SP_OUTPUT_YUV420 BIT(28)
#define RKISP1_MI_CTRL_SP_OUTPUT_YUV422 (2 << 28)
#define RKISP1_MI_CTRL_SP_OUTPUT_YUV444 (3 << 28)
#define RKISP1_MI_CTRL_SP_OUTPUT_RGB565 (4 << 28)
#define RKISP1_MI_CTRL_SP_OUTPUT_RGB666 (5 << 28)
#define RKISP1_MI_CTRL_SP_OUTPUT_RGB888 (6 << 28)
#define RKISP1_MI_CTRL_MP_FMT_MASK GENMASK(23, 22)
#define RKISP1_MI_CTRL_SP_FMT_MASK GENMASK(30, 24)
/* MI_INIT */
#define RKISP1_CIF_MI_INIT_SKIP BIT(2)
#define RKISP1_CIF_MI_INIT_SOFT_UPD BIT(4)
/* MI_CTRL_SHD */
#define RKISP1_CIF_MI_CTRL_SHD_MP_IN_ENABLED BIT(0)
#define RKISP1_CIF_MI_CTRL_SHD_SP_IN_ENABLED BIT(1)
#define RKISP1_CIF_MI_CTRL_SHD_JPEG_IN_ENABLED BIT(2)
#define RKISP1_CIF_MI_CTRL_SHD_RAW_IN_ENABLED BIT(3)
#define RKISP1_CIF_MI_CTRL_SHD_MP_OUT_ENABLED BIT(16)
#define RKISP1_CIF_MI_CTRL_SHD_SP_OUT_ENABLED BIT(17)
#define RKISP1_CIF_MI_CTRL_SHD_JPEG_OUT_ENABLED BIT(18)
#define RKISP1_CIF_MI_CTRL_SHD_RAW_OUT_ENABLED BIT(19)
/* RSZ_CTRL */
#define RKISP1_CIF_RSZ_CTRL_SCALE_HY_ENABLE BIT(0)
#define RKISP1_CIF_RSZ_CTRL_SCALE_HC_ENABLE BIT(1)
#define RKISP1_CIF_RSZ_CTRL_SCALE_VY_ENABLE BIT(2)
#define RKISP1_CIF_RSZ_CTRL_SCALE_VC_ENABLE BIT(3)
#define RKISP1_CIF_RSZ_CTRL_SCALE_HY_UP BIT(4)
#define RKISP1_CIF_RSZ_CTRL_SCALE_HC_UP BIT(5)
#define RKISP1_CIF_RSZ_CTRL_SCALE_VY_UP BIT(6)
#define RKISP1_CIF_RSZ_CTRL_SCALE_VC_UP BIT(7)
#define RKISP1_CIF_RSZ_CTRL_CFG_UPD BIT(8)
#define RKISP1_CIF_RSZ_CTRL_CFG_UPD_AUTO BIT(9)
#define RKISP1_CIF_RSZ_SCALER_FACTOR BIT(16)
/* MI_IMSC - MI_MIS - MI_RIS - MI_ICR - MI_ISR */
#define RKISP1_CIF_MI_FRAME(stream) BIT((stream)->id)
#define RKISP1_CIF_MI_MBLK_LINE BIT(2)
#define RKISP1_CIF_MI_FILL_MP_Y BIT(3)
#define RKISP1_CIF_MI_WRAP_MP_Y BIT(4)
#define RKISP1_CIF_MI_WRAP_MP_CB BIT(5)
#define RKISP1_CIF_MI_WRAP_MP_CR BIT(6)
#define RKISP1_CIF_MI_WRAP_SP_Y BIT(7)
#define RKISP1_CIF_MI_WRAP_SP_CB BIT(8)
#define RKISP1_CIF_MI_WRAP_SP_CR BIT(9)
#define RKISP1_CIF_MI_DMA_READY BIT(11)
/* MI_STATUS */
#define RKISP1_CIF_MI_STATUS_MP_Y_FIFO_FULL BIT(0)
#define RKISP1_CIF_MI_STATUS_SP_Y_FIFO_FULL BIT(4)
/* MI_DMA_CTRL */
#define RKISP1_CIF_MI_DMA_CTRL_BURST_LEN_LUM_16 (0 << 0)
#define RKISP1_CIF_MI_DMA_CTRL_BURST_LEN_LUM_32 BIT(0)
#define RKISP1_CIF_MI_DMA_CTRL_BURST_LEN_LUM_64 (2 << 0)
#define RKISP1_CIF_MI_DMA_CTRL_BURST_LEN_CHROM_16 (0 << 2)
#define RKISP1_CIF_MI_DMA_CTRL_BURST_LEN_CHROM_32 BIT(2)
#define RKISP1_CIF_MI_DMA_CTRL_BURST_LEN_CHROM_64 (2 << 2)
#define RKISP1_CIF_MI_DMA_CTRL_READ_FMT_PLANAR (0 << 4)
#define RKISP1_CIF_MI_DMA_CTRL_READ_FMT_SPLANAR BIT(4)
#define RKISP1_CIF_MI_DMA_CTRL_FMT_YUV400 (0 << 6)
#define RKISP1_CIF_MI_DMA_CTRL_FMT_YUV420 BIT(6)
#define RKISP1_CIF_MI_DMA_CTRL_READ_FMT_PACKED (2 << 4)
#define RKISP1_CIF_MI_DMA_CTRL_FMT_YUV422 (2 << 6)
#define RKISP1_CIF_MI_DMA_CTRL_FMT_YUV444 (3 << 6)
#define RKISP1_CIF_MI_DMA_CTRL_BYTE_SWAP BIT(8)
#define RKISP1_CIF_MI_DMA_CTRL_CONTINUOUS_ENA BIT(9)
#define RKISP1_CIF_MI_DMA_CTRL_RGB_BAYER_NO (0 << 12)
#define RKISP1_CIF_MI_DMA_CTRL_RGB_BAYER_8BIT BIT(12)
#define RKISP1_CIF_MI_DMA_CTRL_RGB_BAYER_16BIT (2 << 12)
/* MI_DMA_START */
#define RKISP1_CIF_MI_DMA_START_ENABLE BIT(0)
/* MI_XTD_FORMAT_CTRL */
#define RKISP1_CIF_MI_XTD_FMT_CTRL_MP_CB_CR_SWAP BIT(0)
#define RKISP1_CIF_MI_XTD_FMT_CTRL_SP_CB_CR_SWAP BIT(1)
#define RKISP1_CIF_MI_XTD_FMT_CTRL_DMA_CB_CR_SWAP BIT(2)
/* CCL */
#define RKISP1_CIF_CCL_CIF_CLK_DIS BIT(2)
/* ICCL */
#define RKISP1_CIF_ICCL_ISP_CLK BIT(0)
#define RKISP1_CIF_ICCL_CP_CLK BIT(1)
#define RKISP1_CIF_ICCL_RES_2 BIT(2)
#define RKISP1_CIF_ICCL_MRSZ_CLK BIT(3)
#define RKISP1_CIF_ICCL_SRSZ_CLK BIT(4)
#define RKISP1_CIF_ICCL_JPEG_CLK BIT(5)
#define RKISP1_CIF_ICCL_MI_CLK BIT(6)
#define RKISP1_CIF_ICCL_RES_7 BIT(7)
#define RKISP1_CIF_ICCL_IE_CLK BIT(8)
#define RKISP1_CIF_ICCL_SIMP_CLK BIT(9)
#define RKISP1_CIF_ICCL_SMIA_CLK BIT(10)
#define RKISP1_CIF_ICCL_MIPI_CLK BIT(11)
#define RKISP1_CIF_ICCL_DCROP_CLK BIT(12)
/* IRCL */
#define RKISP1_CIF_IRCL_ISP_SW_RST BIT(0)
#define RKISP1_CIF_IRCL_CP_SW_RST BIT(1)
#define RKISP1_CIF_IRCL_YCS_SW_RST BIT(2)
#define RKISP1_CIF_IRCL_MRSZ_SW_RST BIT(3)
#define RKISP1_CIF_IRCL_SRSZ_SW_RST BIT(4)
#define RKISP1_CIF_IRCL_JPEG_SW_RST BIT(5)
#define RKISP1_CIF_IRCL_MI_SW_RST BIT(6)
#define RKISP1_CIF_IRCL_CIF_SW_RST BIT(7)
#define RKISP1_CIF_IRCL_IE_SW_RST BIT(8)
#define RKISP1_CIF_IRCL_SI_SW_RST BIT(9)
#define RKISP1_CIF_IRCL_MIPI_SW_RST BIT(11)
/* C_PROC_CTR */
#define RKISP1_CIF_C_PROC_CTR_ENABLE BIT(0)
#define RKISP1_CIF_C_PROC_YOUT_FULL BIT(1)
#define RKISP1_CIF_C_PROC_YIN_FULL BIT(2)
#define RKISP1_CIF_C_PROC_COUT_FULL BIT(3)
#define RKISP1_CIF_C_PROC_CTRL_RESERVED 0xFFFFFFFE
#define RKISP1_CIF_C_PROC_CONTRAST_RESERVED 0xFFFFFF00
#define RKISP1_CIF_C_PROC_BRIGHTNESS_RESERVED 0xFFFFFF00
#define RKISP1_CIF_C_PROC_HUE_RESERVED 0xFFFFFF00
#define RKISP1_CIF_C_PROC_SATURATION_RESERVED 0xFFFFFF00
#define RKISP1_CIF_C_PROC_MACC_RESERVED 0xE000E000
#define RKISP1_CIF_C_PROC_TONE_RESERVED 0xF000
/* DUAL_CROP_CTRL */
#define RKISP1_CIF_DUAL_CROP_MP_MODE_BYPASS (0 << 0)
#define RKISP1_CIF_DUAL_CROP_MP_MODE_YUV BIT(0)
#define RKISP1_CIF_DUAL_CROP_MP_MODE_RAW (2 << 0)
#define RKISP1_CIF_DUAL_CROP_SP_MODE_BYPASS (0 << 2)
#define RKISP1_CIF_DUAL_CROP_SP_MODE_YUV BIT(2)
#define RKISP1_CIF_DUAL_CROP_SP_MODE_RAW (2 << 2)
#define RKISP1_CIF_DUAL_CROP_CFG_UPD_PERMANENT BIT(4)
#define RKISP1_CIF_DUAL_CROP_CFG_UPD BIT(5)
#define RKISP1_CIF_DUAL_CROP_GEN_CFG_UPD BIT(6)
/* IMG_EFF_CTRL */
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_CTRL_ENABLE BIT(0)
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_CTRL_MODE_BLACKWHITE (0 << 1)
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_CTRL_MODE_NEGATIVE BIT(1)
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_CTRL_MODE_SEPIA (2 << 1)
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_CTRL_MODE_COLOR_SEL (3 << 1)
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_CTRL_MODE_EMBOSS (4 << 1)
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_CTRL_MODE_SKETCH (5 << 1)
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_CTRL_MODE_SHARPEN (6 << 1)
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_CTRL_CFG_UPD BIT(4)
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_CTRL_YCBCR_FULL BIT(5)
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_CTRL_MODE_BLACKWHITE_SHIFT 0
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_CTRL_MODE_NEGATIVE_SHIFT 1
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_CTRL_MODE_SEPIA_SHIFT 2
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_CTRL_MODE_COLOR_SEL_SHIFT 3
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_CTRL_MODE_EMBOSS_SHIFT 4
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_CTRL_MODE_SKETCH_SHIFT 5
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_CTRL_MODE_SHARPEN_SHIFT 6
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_CTRL_MODE_MASK 0xE
/* IMG_EFF_COLOR_SEL */
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_COLOR_RGB 0
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_COLOR_B BIT(0)
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_COLOR_G (2 << 0)
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_COLOR_GB (3 << 0)
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_COLOR_R (4 << 0)
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_COLOR_RB (5 << 0)
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_COLOR_RG (6 << 0)
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_COLOR_RGB2 (7 << 0)
/* MIPI_CTRL */
#define RKISP1_CIF_MIPI_CTRL_OUTPUT_ENA BIT(0)
#define RKISP1_CIF_MIPI_CTRL_SHUTDOWNLANES(a) (((a) & 0xF) << 8)
#define RKISP1_CIF_MIPI_CTRL_NUM_LANES(a) (((a) & 0x3) << 12)
#define RKISP1_CIF_MIPI_CTRL_ERR_SOT_HS_SKIP BIT(16)
#define RKISP1_CIF_MIPI_CTRL_ERR_SOT_SYNC_HS_SKIP BIT(17)
#define RKISP1_CIF_MIPI_CTRL_CLOCKLANE_ENA BIT(18)
/* MIPI_DATA_SEL */
#define RKISP1_CIF_MIPI_DATA_SEL_VC(a) (((a) & 0x3) << 6)
#define RKISP1_CIF_MIPI_DATA_SEL_DT(a) (((a) & 0x3F) << 0)
/* MIPI DATA_TYPE */
#define RKISP1_CIF_CSI2_DT_YUV420_8b 0x18
#define RKISP1_CIF_CSI2_DT_YUV420_10b 0x19
#define RKISP1_CIF_CSI2_DT_YUV422_8b 0x1E
#define RKISP1_CIF_CSI2_DT_YUV422_10b 0x1F
#define RKISP1_CIF_CSI2_DT_RGB565 0x22
#define RKISP1_CIF_CSI2_DT_RGB666 0x23
#define RKISP1_CIF_CSI2_DT_RGB888 0x24
#define RKISP1_CIF_CSI2_DT_RAW8 0x2A
#define RKISP1_CIF_CSI2_DT_RAW10 0x2B
#define RKISP1_CIF_CSI2_DT_RAW12 0x2C
/* MIPI_IMSC, MIPI_RIS, MIPI_MIS, MIPI_ICR, MIPI_ISR */
#define RKISP1_CIF_MIPI_SYNC_FIFO_OVFLW(a) (((a) & 0xF) << 0)
#define RKISP1_CIF_MIPI_ERR_SOT(a) (((a) & 0xF) << 4)
#define RKISP1_CIF_MIPI_ERR_SOT_SYNC(a) (((a) & 0xF) << 8)
#define RKISP1_CIF_MIPI_ERR_EOT_SYNC(a) (((a) & 0xF) << 12)
#define RKISP1_CIF_MIPI_ERR_CTRL(a) (((a) & 0xF) << 16)
#define RKISP1_CIF_MIPI_ERR_PROTOCOL BIT(20)
#define RKISP1_CIF_MIPI_ERR_ECC1 BIT(21)
#define RKISP1_CIF_MIPI_ERR_ECC2 BIT(22)
#define RKISP1_CIF_MIPI_ERR_CS BIT(23)
#define RKISP1_CIF_MIPI_FRAME_END BIT(24)
#define RKISP1_CIF_MIPI_ADD_DATA_OVFLW BIT(25)
#define RKISP1_CIF_MIPI_ADD_DATA_WATER_MARK BIT(26)
#define RKISP1_CIF_MIPI_ERR_CSI (RKISP1_CIF_MIPI_ERR_PROTOCOL | \
RKISP1_CIF_MIPI_ERR_ECC1 | \
RKISP1_CIF_MIPI_ERR_ECC2 | \
RKISP1_CIF_MIPI_ERR_CS)
#define RKISP1_CIF_MIPI_ERR_DPHY (RKISP1_CIF_MIPI_ERR_SOT(3) | \
RKISP1_CIF_MIPI_ERR_SOT_SYNC(3) | \
RKISP1_CIF_MIPI_ERR_EOT_SYNC(3) | \
RKISP1_CIF_MIPI_ERR_CTRL(3))
/* SUPER_IMPOSE */
#define RKISP1_CIF_SUPER_IMP_CTRL_NORMAL_MODE BIT(0)
#define RKISP1_CIF_SUPER_IMP_CTRL_REF_IMG_MEM BIT(1)
#define RKISP1_CIF_SUPER_IMP_CTRL_TRANSP_DIS BIT(2)
/* ISP HISTOGRAM CALCULATION : ISP_HIST_PROP */
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_PROP_MODE_DIS (0 << 0)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_PROP_MODE_RGB BIT(0)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_PROP_MODE_RED (2 << 0)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_PROP_MODE_GREEN (3 << 0)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_PROP_MODE_BLUE (4 << 0)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_PROP_MODE_LUM (5 << 0)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_PROP_MODE_MASK 0x7
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_PREDIV_SET(x) (((x) & 0x7F) << 3)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_WEIGHT_SET(v0, v1, v2, v3) \
(((v0) & 0x1F) | (((v1) & 0x1F) << 8) |\
(((v2) & 0x1F) << 16) | \
(((v3) & 0x1F) << 24))
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_WINDOW_OFFSET_RESERVED 0xFFFFF000
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_WINDOW_SIZE_RESERVED 0xFFFFF800
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_WEIGHT_RESERVED 0xE0E0E0E0
#define RKISP1_CIF_ISP_MAX_HIST_PREDIVIDER 0x0000007F
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_ROW_NUM 5
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_COLUMN_NUM 5
/* AUTO FOCUS MEASUREMENT: ISP_AFM_CTRL */
#define RKISP1_ISP_AFM_CTRL_ENABLE BIT(0)
/* SHUTTER CONTROL */
#define RKISP1_CIF_ISP_SH_CTRL_SH_ENA BIT(0)
#define RKISP1_CIF_ISP_SH_CTRL_REP_EN BIT(1)
#define RKISP1_CIF_ISP_SH_CTRL_SRC_SH_TRIG BIT(2)
#define RKISP1_CIF_ISP_SH_CTRL_EDGE_POS BIT(3)
#define RKISP1_CIF_ISP_SH_CTRL_POL_LOW BIT(4)
/* FLASH MODULE */
/* ISP_FLASH_CMD */
#define RKISP1_CIFFLASH_CMD_PRELIGHT_ON BIT(0)
#define RKISP1_CIFFLASH_CMD_FLASH_ON BIT(1)
#define RKISP1_CIFFLASH_CMD_PRE_FLASH_ON BIT(2)
/* ISP_FLASH_CONFIG */
#define RKISP1_CIFFLASH_CONFIG_PRELIGHT_END BIT(0)
#define RKISP1_CIFFLASH_CONFIG_VSYNC_POS BIT(1)
#define RKISP1_CIFFLASH_CONFIG_PRELIGHT_LOW BIT(2)
#define RKISP1_CIFFLASH_CONFIG_SRC_FL_TRIG BIT(3)
#define RKISP1_CIFFLASH_CONFIG_DELAY(a) (((a) & 0xF) << 4)
/* Demosaic: ISP_DEMOSAIC */
#define RKISP1_CIF_ISP_DEMOSAIC_BYPASS BIT(10)
#define RKISP1_CIF_ISP_DEMOSAIC_TH(x) ((x) & 0xFF)
/* AWB */
/* ISP_AWB_PROP */
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_YMAX_CMP_EN BIT(2)
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_YMAX_READ(x) (((x) >> 2) & 1)
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_MODE_RGB_EN ((1 << 31) | (0x2 << 0))
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_MODE_YCBCR_EN ((0 << 31) | (0x2 << 0))
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_MODE_YCBCR_EN ((0 << 31) | (0x2 << 0))
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_MODE_MASK_NONE 0xFFFFFFFC
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_MODE_READ(x) ((x) & 3)
/* ISP_AWB_GAIN_RB, ISP_AWB_GAIN_G */
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_GAIN_R_SET(x) (((x) & 0x3FF) << 16)
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_GAIN_R_READ(x) (((x) >> 16) & 0x3FF)
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_GAIN_B_SET(x) ((x) & 0x3FFF)
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_GAIN_B_READ(x) ((x) & 0x3FFF)
/* ISP_AWB_REF */
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_REF_CR_SET(x) (((x) & 0xFF) << 8)
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_REF_CR_READ(x) (((x) >> 8) & 0xFF)
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_REF_CB_READ(x) ((x) & 0xFF)
/* ISP_AWB_THRESH */
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_MAX_CS_SET(x) (((x) & 0xFF) << 8)
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_MAX_CS_READ(x) (((x) >> 8) & 0xFF)
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_MIN_C_READ(x) ((x) & 0xFF)
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_MIN_Y_SET(x) (((x) & 0xFF) << 16)
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_MIN_Y_READ(x) (((x) >> 16) & 0xFF)
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_MAX_Y_SET(x) (((x) & 0xFF) << 24)
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_MAX_Y_READ(x) (((x) >> 24) & 0xFF)
/* ISP_AWB_MEAN */
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_GET_MEAN_CR_R(x) ((x) & 0xFF)
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_GET_MEAN_CB_B(x) (((x) >> 8) & 0xFF)
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_GET_MEAN_Y_G(x) (((x) >> 16) & 0xFF)
/* ISP_AWB_WHITE_CNT */
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_GET_PIXEL_CNT(x) ((x) & 0x3FFFFFF)
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_GAINS_MAX_VAL 0x000003FF
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_WINDOW_OFFSET_MAX 0x00000FFF
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_WINDOW_MAX_SIZE 0x00001FFF
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_CBCR_MAX_REF 0x000000FF
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_THRES_MAX_YC 0x000000FF
/* AE */
/* ISP_EXP_CTRL */
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_ENA BIT(0)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_CTRL_AUTOSTOP BIT(1)
/*
*'1' luminance calculation according to Y=(R+G+B) x 0.332 (85/256)
*'0' luminance calculation according to Y=16+0.25R+0.5G+0.1094B
*/
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_CTRL_MEASMODE_1 BIT(31)
/* ISP_EXP_H_SIZE */
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_H_SIZE_SET(x) ((x) & 0x7FF)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_HEIGHT_MASK 0x000007FF
/* ISP_EXP_V_SIZE : vertical size must be a multiple of 2). */
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_V_SIZE_SET(x) ((x) & 0x7FE)
/* ISP_EXP_H_OFFSET */
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_H_OFFSET_SET(x) ((x) & 0x1FFF)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_MAX_HOFFS 2424
/* ISP_EXP_V_OFFSET */
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_V_OFFSET_SET(x) ((x) & 0x1FFF)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_MAX_VOFFS 1806
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_ROW_NUM 5
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_COLUMN_NUM 5
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_NUM_LUMA_REGS \
(RKISP1_CIF_ISP_EXP_ROW_NUM * RKISP1_CIF_ISP_EXP_COLUMN_NUM)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_BLOCK_MAX_HSIZE 516
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_BLOCK_MIN_HSIZE 35
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_BLOCK_MAX_VSIZE 390
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_BLOCK_MIN_VSIZE 28
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_MAX_HSIZE \
(RKISP1_CIF_ISP_EXP_BLOCK_MAX_HSIZE * RKISP1_CIF_ISP_EXP_COLUMN_NUM + 1)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_MIN_HSIZE \
(RKISP1_CIF_ISP_EXP_BLOCK_MIN_HSIZE * RKISP1_CIF_ISP_EXP_COLUMN_NUM + 1)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_MAX_VSIZE \
(RKISP1_CIF_ISP_EXP_BLOCK_MAX_VSIZE * RKISP1_CIF_ISP_EXP_ROW_NUM + 1)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_MIN_VSIZE \
(RKISP1_CIF_ISP_EXP_BLOCK_MIN_VSIZE * RKISP1_CIF_ISP_EXP_ROW_NUM + 1)
/* LSC: ISP_LSC_CTRL */
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_CTRL_ENA BIT(0)
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_SECT_SIZE_RESERVED 0xFC00FC00
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_GRAD_RESERVED 0xF000F000
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_SAMPLE_RESERVED 0xF000F000
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_SECTORS_MAX 17
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_TABLE_DATA(v0, v1) \
(((v0) & 0xFFF) | (((v1) & 0xFFF) << 12))
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_SECT_SIZE(v0, v1) \
(((v0) & 0xFFF) | (((v1) & 0xFFF) << 16))
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_GRAD_SIZE(v0, v1) \
(((v0) & 0xFFF) | (((v1) & 0xFFF) << 16))
/* LSC: ISP_LSC_TABLE_SEL */
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_TABLE_0 0
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_TABLE_1 1
/* LSC: ISP_LSC_STATUS */
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_ACTIVE_TABLE BIT(1)
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_TABLE_ADDRESS_0 0
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_TABLE_ADDRESS_153 153
/* FLT */
/* ISP_FILT_MODE */
#define RKISP1_CIF_ISP_FLT_ENA BIT(0)
/*
* 0: green filter static mode (active filter factor = FILT_FAC_MID)
* 1: dynamic noise reduction/sharpen Default
*/
#define RKISP1_CIF_ISP_FLT_MODE_DNR BIT(1)
#define RKISP1_CIF_ISP_FLT_MODE_MAX 1
#define RKISP1_CIF_ISP_FLT_CHROMA_V_MODE(x) (((x) & 0x3) << 4)
#define RKISP1_CIF_ISP_FLT_CHROMA_H_MODE(x) (((x) & 0x3) << 6)
#define RKISP1_CIF_ISP_FLT_CHROMA_MODE_MAX 3
#define RKISP1_CIF_ISP_FLT_GREEN_STAGE1(x) (((x) & 0xF) << 8)
#define RKISP1_CIF_ISP_FLT_GREEN_STAGE1_MAX 8
#define RKISP1_CIF_ISP_FLT_THREAD_RESERVED 0xFFFFFC00
#define RKISP1_CIF_ISP_FLT_FAC_RESERVED 0xFFFFFFC0
#define RKISP1_CIF_ISP_FLT_LUM_WEIGHT_RESERVED 0xFFF80000
#define RKISP1_CIF_ISP_CTK_COEFF_RESERVED 0xFFFFF800
#define RKISP1_CIF_ISP_XTALK_OFFSET_RESERVED 0xFFFFF000
/* GOC */
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_OUT_MODE_EQU BIT(0)
#define RKISP1_CIF_ISP_GOC_MODE_MAX 1
#define RKISP1_CIF_ISP_GOC_RESERVED 0xFFFFF800
/* ISP_CTRL BIT 11*/
#define RKISP1_CIF_ISP_CTRL_ISP_GAMMA_OUT_ENA_READ(x) (((x) >> 11) & 1)
/* DPCC */
/* ISP_DPCC_MODE */
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_ENA BIT(0)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_MODE_MAX 0x07
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_OUTPUTMODE_MAX 0x0F
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_SETUSE_MAX 0x0F
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_METHODS_SET_RESERVED 0xFFFFE000
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_LINE_THRESH_RESERVED 0xFFFF0000
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_LINE_MAD_FAC_RESERVED 0xFFFFC0C0
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_PG_FAC_RESERVED 0xFFFFC0C0
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_RND_THRESH_RESERVED 0xFFFF0000
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_RG_FAC_RESERVED 0xFFFFC0C0
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_RO_LIMIT_RESERVED 0xFFFFF000
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_RND_OFFS_RESERVED 0xFFFFF000
/* BLS */
/* ISP_BLS_CTRL */
#define RKISP1_CIF_ISP_BLS_ENA BIT(0)
#define RKISP1_CIF_ISP_BLS_MODE_MEASURED BIT(1)
#define RKISP1_CIF_ISP_BLS_MODE_FIXED 0
#define RKISP1_CIF_ISP_BLS_WINDOW_1 BIT(2)
#define RKISP1_CIF_ISP_BLS_WINDOW_2 (2 << 2)
/* GAMMA-IN */
#define RKISP1_CIFISP_DEGAMMA_X_RESERVED \
((1 << 31) | (1 << 27) | (1 << 23) | (1 << 19) |\
(1 << 15) | (1 << 11) | (1 << 7) | (1 << 3))
#define RKISP1_CIFISP_DEGAMMA_Y_RESERVED 0xFFFFF000
/* AFM */
#define RKISP1_CIF_ISP_AFM_ENA BIT(0)
#define RKISP1_CIF_ISP_AFM_THRES_RESERVED 0xFFFF0000
#define RKISP1_CIF_ISP_AFM_VAR_SHIFT_RESERVED 0xFFF8FFF8
#define RKISP1_CIF_ISP_AFM_WINDOW_X_RESERVED 0xE000
#define RKISP1_CIF_ISP_AFM_WINDOW_Y_RESERVED 0xF000
#define RKISP1_CIF_ISP_AFM_WINDOW_X_MIN 0x5
#define RKISP1_CIF_ISP_AFM_WINDOW_Y_MIN 0x2
#define RKISP1_CIF_ISP_AFM_WINDOW_X(x) (((x) & 0x1FFF) << 16)
#define RKISP1_CIF_ISP_AFM_WINDOW_Y(x) ((x) & 0x1FFF)
/* DPF */
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_MODE_EN BIT(0)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_MODE_B_FLT_DIS BIT(1)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_MODE_GB_FLT_DIS BIT(2)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_MODE_GR_FLT_DIS BIT(3)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_MODE_R_FLT_DIS BIT(4)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_MODE_RB_FLTSIZE_9x9 BIT(5)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_MODE_NLL_SEGMENTATION BIT(6)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_MODE_AWB_GAIN_COMP BIT(7)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_MODE_LSC_GAIN_COMP BIT(8)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_MODE_USE_NF_GAIN BIT(9)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_NF_GAIN_RESERVED 0xFFFFF000
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_SPATIAL_COEFF_MAX 0x1F
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_NLL_COEFF_N_MAX 0x3FF
/* =================================================================== */
/* CIF Registers */
/* =================================================================== */
#define RKISP1_CIF_CTRL_BASE 0x00000000
#define RKISP1_CIF_CCL (RKISP1_CIF_CTRL_BASE + 0x00000000)
#define RKISP1_CIF_VI_ID (RKISP1_CIF_CTRL_BASE + 0x00000008)
#define RKISP1_CIF_ICCL (RKISP1_CIF_CTRL_BASE + 0x00000010)
#define RKISP1_CIF_IRCL (RKISP1_CIF_CTRL_BASE + 0x00000014)
#define RKISP1_CIF_VI_DPCL (RKISP1_CIF_CTRL_BASE + 0x00000018)
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_BASE 0x00000200
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_CTRL (RKISP1_CIF_IMG_EFF_BASE + 0x00000000)
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_COLOR_SEL (RKISP1_CIF_IMG_EFF_BASE + 0x00000004)
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_MAT_1 (RKISP1_CIF_IMG_EFF_BASE + 0x00000008)
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_MAT_2 (RKISP1_CIF_IMG_EFF_BASE + 0x0000000C)
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_MAT_3 (RKISP1_CIF_IMG_EFF_BASE + 0x00000010)
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_MAT_4 (RKISP1_CIF_IMG_EFF_BASE + 0x00000014)
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_MAT_5 (RKISP1_CIF_IMG_EFF_BASE + 0x00000018)
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_TINT (RKISP1_CIF_IMG_EFF_BASE + 0x0000001C)
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_CTRL_SHD (RKISP1_CIF_IMG_EFF_BASE + 0x00000020)
#define RKISP1_CIF_IMG_EFF_SHARPEN (RKISP1_CIF_IMG_EFF_BASE + 0x00000024)
#define RKISP1_CIF_SUPER_IMP_BASE 0x00000300
#define RKISP1_CIF_SUPER_IMP_CTRL (RKISP1_CIF_SUPER_IMP_BASE + 0x00000000)
#define RKISP1_CIF_SUPER_IMP_OFFSET_X (RKISP1_CIF_SUPER_IMP_BASE + 0x00000004)
#define RKISP1_CIF_SUPER_IMP_OFFSET_Y (RKISP1_CIF_SUPER_IMP_BASE + 0x00000008)
#define RKISP1_CIF_SUPER_IMP_COLOR_Y (RKISP1_CIF_SUPER_IMP_BASE + 0x0000000C)
#define RKISP1_CIF_SUPER_IMP_COLOR_CB (RKISP1_CIF_SUPER_IMP_BASE + 0x00000010)
#define RKISP1_CIF_SUPER_IMP_COLOR_CR (RKISP1_CIF_SUPER_IMP_BASE + 0x00000014)
#define RKISP1_CIF_ISP_BASE 0x00000400
#define RKISP1_CIF_ISP_CTRL (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000000)
#define RKISP1_CIF_ISP_ACQ_PROP (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000004)
#define RKISP1_CIF_ISP_ACQ_H_OFFS (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000008)
#define RKISP1_CIF_ISP_ACQ_V_OFFS (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x0000000C)
#define RKISP1_CIF_ISP_ACQ_H_SIZE (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000010)
#define RKISP1_CIF_ISP_ACQ_V_SIZE (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000014)
#define RKISP1_CIF_ISP_ACQ_NR_FRAMES (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000018)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_DX_LO (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x0000001C)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_DX_HI (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000020)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_R_Y0 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000024)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_R_Y1 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000028)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_R_Y2 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x0000002C)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_R_Y3 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000030)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_R_Y4 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000034)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_R_Y5 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000038)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_R_Y6 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x0000003C)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_R_Y7 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000040)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_R_Y8 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000044)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_R_Y9 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000048)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_R_Y10 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x0000004C)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_R_Y11 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000050)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_R_Y12 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000054)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_R_Y13 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000058)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_R_Y14 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x0000005C)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_R_Y15 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000060)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_R_Y16 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000064)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_G_Y0 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000068)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_G_Y1 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x0000006C)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_G_Y2 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000070)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_G_Y3 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000074)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_G_Y4 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000078)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_G_Y5 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x0000007C)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_G_Y6 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000080)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_G_Y7 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000084)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_G_Y8 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000088)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_G_Y9 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x0000008C)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_G_Y10 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000090)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_G_Y11 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000094)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_G_Y12 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000098)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_G_Y13 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x0000009C)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_G_Y14 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000000A0)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_G_Y15 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000000A4)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_G_Y16 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000000A8)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_B_Y0 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000000AC)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_B_Y1 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000000B0)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_B_Y2 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000000B4)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_B_Y3 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000000B8)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_B_Y4 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000000BC)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_B_Y5 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000000C0)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_B_Y6 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000000C4)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_B_Y7 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000000C8)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_B_Y8 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000000CC)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_B_Y9 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000000D0)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_B_Y10 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000000D4)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_B_Y11 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000000D8)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_B_Y12 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000000DC)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_B_Y13 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000000E0)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_B_Y14 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000000E4)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_B_Y15 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000000E8)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_B_Y16 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000000EC)
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_PROP (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000110)
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_WND_H_OFFS (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000114)
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_WND_V_OFFS (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000118)
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_WND_H_SIZE (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x0000011C)
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_WND_V_SIZE (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000120)
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_FRAMES (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000124)
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_REF (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000128)
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_THRESH (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x0000012C)
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_GAIN_G (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000138)
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_GAIN_RB (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x0000013C)
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_WHITE_CNT (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000140)
#define RKISP1_CIF_ISP_AWB_MEAN (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000144)
#define RKISP1_CIF_ISP_CC_COEFF_0 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000170)
#define RKISP1_CIF_ISP_CC_COEFF_1 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000174)
#define RKISP1_CIF_ISP_CC_COEFF_2 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000178)
#define RKISP1_CIF_ISP_CC_COEFF_3 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x0000017C)
#define RKISP1_CIF_ISP_CC_COEFF_4 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000180)
#define RKISP1_CIF_ISP_CC_COEFF_5 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000184)
#define RKISP1_CIF_ISP_CC_COEFF_6 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000188)
#define RKISP1_CIF_ISP_CC_COEFF_7 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x0000018C)
#define RKISP1_CIF_ISP_CC_COEFF_8 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000190)
#define RKISP1_CIF_ISP_OUT_H_OFFS (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000194)
#define RKISP1_CIF_ISP_OUT_V_OFFS (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000198)
#define RKISP1_CIF_ISP_OUT_H_SIZE (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x0000019C)
#define RKISP1_CIF_ISP_OUT_V_SIZE (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000001A0)
#define RKISP1_CIF_ISP_DEMOSAIC (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000001A4)
#define RKISP1_CIF_ISP_FLAGS_SHD (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000001A8)
#define RKISP1_CIF_ISP_OUT_H_OFFS_SHD (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000001AC)
#define RKISP1_CIF_ISP_OUT_V_OFFS_SHD (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000001B0)
#define RKISP1_CIF_ISP_OUT_H_SIZE_SHD (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000001B4)
#define RKISP1_CIF_ISP_OUT_V_SIZE_SHD (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000001B8)
#define RKISP1_CIF_ISP_IMSC (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000001BC)
#define RKISP1_CIF_ISP_RIS (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000001C0)
#define RKISP1_CIF_ISP_MIS (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000001C4)
#define RKISP1_CIF_ISP_ICR (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000001C8)
#define RKISP1_CIF_ISP_ISR (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000001CC)
#define RKISP1_CIF_ISP_CT_COEFF_0 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000001D0)
#define RKISP1_CIF_ISP_CT_COEFF_1 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000001D4)
#define RKISP1_CIF_ISP_CT_COEFF_2 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000001D8)
#define RKISP1_CIF_ISP_CT_COEFF_3 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000001DC)
#define RKISP1_CIF_ISP_CT_COEFF_4 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000001E0)
#define RKISP1_CIF_ISP_CT_COEFF_5 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000001E4)
#define RKISP1_CIF_ISP_CT_COEFF_6 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000001E8)
#define RKISP1_CIF_ISP_CT_COEFF_7 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000001EC)
#define RKISP1_CIF_ISP_CT_COEFF_8 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000001F0)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_OUT_MODE (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000001F4)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_OUT_Y_0 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000001F8)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_OUT_Y_1 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x000001FC)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_OUT_Y_2 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000200)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_OUT_Y_3 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000204)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_OUT_Y_4 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000208)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_OUT_Y_5 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x0000020C)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_OUT_Y_6 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000210)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_OUT_Y_7 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000214)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_OUT_Y_8 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000218)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_OUT_Y_9 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x0000021C)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_OUT_Y_10 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000220)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_OUT_Y_11 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000224)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_OUT_Y_12 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000228)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_OUT_Y_13 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x0000022C)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_OUT_Y_14 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000230)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_OUT_Y_15 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000234)
#define RKISP1_CIF_ISP_GAMMA_OUT_Y_16 (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000238)
#define RKISP1_CIF_ISP_ERR (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x0000023C)
#define RKISP1_CIF_ISP_ERR_CLR (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000240)
#define RKISP1_CIF_ISP_FRAME_COUNT (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000244)
#define RKISP1_CIF_ISP_CT_OFFSET_R (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000248)
#define RKISP1_CIF_ISP_CT_OFFSET_G (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x0000024C)
#define RKISP1_CIF_ISP_CT_OFFSET_B (RKISP1_CIF_ISP_BASE + 0x00000250)
#define RKISP1_CIF_ISP_FLASH_BASE 0x00000660
#define RKISP1_CIF_ISP_FLASH_CMD (RKISP1_CIF_ISP_FLASH_BASE + 0x00000000)
#define RKISP1_CIF_ISP_FLASH_CONFIG (RKISP1_CIF_ISP_FLASH_BASE + 0x00000004)
#define RKISP1_CIF_ISP_FLASH_PREDIV (RKISP1_CIF_ISP_FLASH_BASE + 0x00000008)
#define RKISP1_CIF_ISP_FLASH_DELAY (RKISP1_CIF_ISP_FLASH_BASE + 0x0000000C)
#define RKISP1_CIF_ISP_FLASH_TIME (RKISP1_CIF_ISP_FLASH_BASE + 0x00000010)
#define RKISP1_CIF_ISP_FLASH_MAXP (RKISP1_CIF_ISP_FLASH_BASE + 0x00000014)
#define RKISP1_CIF_ISP_SH_BASE 0x00000680
#define RKISP1_CIF_ISP_SH_CTRL (RKISP1_CIF_ISP_SH_BASE + 0x00000000)
#define RKISP1_CIF_ISP_SH_PREDIV (RKISP1_CIF_ISP_SH_BASE + 0x00000004)
#define RKISP1_CIF_ISP_SH_DELAY (RKISP1_CIF_ISP_SH_BASE + 0x00000008)
#define RKISP1_CIF_ISP_SH_TIME (RKISP1_CIF_ISP_SH_BASE + 0x0000000C)
#define RKISP1_CIF_C_PROC_BASE 0x00000800
#define RKISP1_CIF_C_PROC_CTRL (RKISP1_CIF_C_PROC_BASE + 0x00000000)
#define RKISP1_CIF_C_PROC_CONTRAST (RKISP1_CIF_C_PROC_BASE + 0x00000004)
#define RKISP1_CIF_C_PROC_BRIGHTNESS (RKISP1_CIF_C_PROC_BASE + 0x00000008)
#define RKISP1_CIF_C_PROC_SATURATION (RKISP1_CIF_C_PROC_BASE + 0x0000000C)
#define RKISP1_CIF_C_PROC_HUE (RKISP1_CIF_C_PROC_BASE + 0x00000010)
#define RKISP1_CIF_DUAL_CROP_BASE 0x00000880
#define RKISP1_CIF_DUAL_CROP_CTRL (RKISP1_CIF_DUAL_CROP_BASE + 0x00000000)
#define RKISP1_CIF_DUAL_CROP_M_H_OFFS (RKISP1_CIF_DUAL_CROP_BASE + 0x00000004)
#define RKISP1_CIF_DUAL_CROP_M_V_OFFS (RKISP1_CIF_DUAL_CROP_BASE + 0x00000008)
#define RKISP1_CIF_DUAL_CROP_M_H_SIZE (RKISP1_CIF_DUAL_CROP_BASE + 0x0000000C)
#define RKISP1_CIF_DUAL_CROP_M_V_SIZE (RKISP1_CIF_DUAL_CROP_BASE + 0x00000010)
#define RKISP1_CIF_DUAL_CROP_S_H_OFFS (RKISP1_CIF_DUAL_CROP_BASE + 0x00000014)
#define RKISP1_CIF_DUAL_CROP_S_V_OFFS (RKISP1_CIF_DUAL_CROP_BASE + 0x00000018)
#define RKISP1_CIF_DUAL_CROP_S_H_SIZE (RKISP1_CIF_DUAL_CROP_BASE + 0x0000001C)
#define RKISP1_CIF_DUAL_CROP_S_V_SIZE (RKISP1_CIF_DUAL_CROP_BASE + 0x00000020)
#define RKISP1_CIF_DUAL_CROP_M_H_OFFS_SHD (RKISP1_CIF_DUAL_CROP_BASE + 0x00000024)
#define RKISP1_CIF_DUAL_CROP_M_V_OFFS_SHD (RKISP1_CIF_DUAL_CROP_BASE + 0x00000028)
#define RKISP1_CIF_DUAL_CROP_M_H_SIZE_SHD (RKISP1_CIF_DUAL_CROP_BASE + 0x0000002C)
#define RKISP1_CIF_DUAL_CROP_M_V_SIZE_SHD (RKISP1_CIF_DUAL_CROP_BASE + 0x00000030)
#define RKISP1_CIF_DUAL_CROP_S_H_OFFS_SHD (RKISP1_CIF_DUAL_CROP_BASE + 0x00000034)
#define RKISP1_CIF_DUAL_CROP_S_V_OFFS_SHD (RKISP1_CIF_DUAL_CROP_BASE + 0x00000038)
#define RKISP1_CIF_DUAL_CROP_S_H_SIZE_SHD (RKISP1_CIF_DUAL_CROP_BASE + 0x0000003C)
#define RKISP1_CIF_DUAL_CROP_S_V_SIZE_SHD (RKISP1_CIF_DUAL_CROP_BASE + 0x00000040)
#define RKISP1_CIF_MRSZ_BASE 0x00000C00
#define RKISP1_CIF_MRSZ_CTRL (RKISP1_CIF_MRSZ_BASE + 0x00000000)
#define RKISP1_CIF_MRSZ_SCALE_HY (RKISP1_CIF_MRSZ_BASE + 0x00000004)
#define RKISP1_CIF_MRSZ_SCALE_HCB (RKISP1_CIF_MRSZ_BASE + 0x00000008)
#define RKISP1_CIF_MRSZ_SCALE_HCR (RKISP1_CIF_MRSZ_BASE + 0x0000000C)
#define RKISP1_CIF_MRSZ_SCALE_VY (RKISP1_CIF_MRSZ_BASE + 0x00000010)
#define RKISP1_CIF_MRSZ_SCALE_VC (RKISP1_CIF_MRSZ_BASE + 0x00000014)
#define RKISP1_CIF_MRSZ_PHASE_HY (RKISP1_CIF_MRSZ_BASE + 0x00000018)
#define RKISP1_CIF_MRSZ_PHASE_HC (RKISP1_CIF_MRSZ_BASE + 0x0000001C)
#define RKISP1_CIF_MRSZ_PHASE_VY (RKISP1_CIF_MRSZ_BASE + 0x00000020)
#define RKISP1_CIF_MRSZ_PHASE_VC (RKISP1_CIF_MRSZ_BASE + 0x00000024)
#define RKISP1_CIF_MRSZ_SCALE_LUT_ADDR (RKISP1_CIF_MRSZ_BASE + 0x00000028)
#define RKISP1_CIF_MRSZ_SCALE_LUT (RKISP1_CIF_MRSZ_BASE + 0x0000002C)
#define RKISP1_CIF_MRSZ_CTRL_SHD (RKISP1_CIF_MRSZ_BASE + 0x00000030)
#define RKISP1_CIF_MRSZ_SCALE_HY_SHD (RKISP1_CIF_MRSZ_BASE + 0x00000034)
#define RKISP1_CIF_MRSZ_SCALE_HCB_SHD (RKISP1_CIF_MRSZ_BASE + 0x00000038)
#define RKISP1_CIF_MRSZ_SCALE_HCR_SHD (RKISP1_CIF_MRSZ_BASE + 0x0000003C)
#define RKISP1_CIF_MRSZ_SCALE_VY_SHD (RKISP1_CIF_MRSZ_BASE + 0x00000040)
#define RKISP1_CIF_MRSZ_SCALE_VC_SHD (RKISP1_CIF_MRSZ_BASE + 0x00000044)
#define RKISP1_CIF_MRSZ_PHASE_HY_SHD (RKISP1_CIF_MRSZ_BASE + 0x00000048)
#define RKISP1_CIF_MRSZ_PHASE_HC_SHD (RKISP1_CIF_MRSZ_BASE + 0x0000004C)
#define RKISP1_CIF_MRSZ_PHASE_VY_SHD (RKISP1_CIF_MRSZ_BASE + 0x00000050)
#define RKISP1_CIF_MRSZ_PHASE_VC_SHD (RKISP1_CIF_MRSZ_BASE + 0x00000054)
#define RKISP1_CIF_SRSZ_BASE 0x00001000
#define RKISP1_CIF_SRSZ_CTRL (RKISP1_CIF_SRSZ_BASE + 0x00000000)
#define RKISP1_CIF_SRSZ_SCALE_HY (RKISP1_CIF_SRSZ_BASE + 0x00000004)
#define RKISP1_CIF_SRSZ_SCALE_HCB (RKISP1_CIF_SRSZ_BASE + 0x00000008)
#define RKISP1_CIF_SRSZ_SCALE_HCR (RKISP1_CIF_SRSZ_BASE + 0x0000000C)
#define RKISP1_CIF_SRSZ_SCALE_VY (RKISP1_CIF_SRSZ_BASE + 0x00000010)
#define RKISP1_CIF_SRSZ_SCALE_VC (RKISP1_CIF_SRSZ_BASE + 0x00000014)
#define RKISP1_CIF_SRSZ_PHASE_HY (RKISP1_CIF_SRSZ_BASE + 0x00000018)
#define RKISP1_CIF_SRSZ_PHASE_HC (RKISP1_CIF_SRSZ_BASE + 0x0000001C)
#define RKISP1_CIF_SRSZ_PHASE_VY (RKISP1_CIF_SRSZ_BASE + 0x00000020)
#define RKISP1_CIF_SRSZ_PHASE_VC (RKISP1_CIF_SRSZ_BASE + 0x00000024)
#define RKISP1_CIF_SRSZ_SCALE_LUT_ADDR (RKISP1_CIF_SRSZ_BASE + 0x00000028)
#define RKISP1_CIF_SRSZ_SCALE_LUT (RKISP1_CIF_SRSZ_BASE + 0x0000002C)
#define RKISP1_CIF_SRSZ_CTRL_SHD (RKISP1_CIF_SRSZ_BASE + 0x00000030)
#define RKISP1_CIF_SRSZ_SCALE_HY_SHD (RKISP1_CIF_SRSZ_BASE + 0x00000034)
#define RKISP1_CIF_SRSZ_SCALE_HCB_SHD (RKISP1_CIF_SRSZ_BASE + 0x00000038)
#define RKISP1_CIF_SRSZ_SCALE_HCR_SHD (RKISP1_CIF_SRSZ_BASE + 0x0000003C)
#define RKISP1_CIF_SRSZ_SCALE_VY_SHD (RKISP1_CIF_SRSZ_BASE + 0x00000040)
#define RKISP1_CIF_SRSZ_SCALE_VC_SHD (RKISP1_CIF_SRSZ_BASE + 0x00000044)
#define RKISP1_CIF_SRSZ_PHASE_HY_SHD (RKISP1_CIF_SRSZ_BASE + 0x00000048)
#define RKISP1_CIF_SRSZ_PHASE_HC_SHD (RKISP1_CIF_SRSZ_BASE + 0x0000004C)
#define RKISP1_CIF_SRSZ_PHASE_VY_SHD (RKISP1_CIF_SRSZ_BASE + 0x00000050)
#define RKISP1_CIF_SRSZ_PHASE_VC_SHD (RKISP1_CIF_SRSZ_BASE + 0x00000054)
#define RKISP1_CIF_MI_BASE 0x00001400
#define RKISP1_CIF_MI_CTRL (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000000)
#define RKISP1_CIF_MI_INIT (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000004)
#define RKISP1_CIF_MI_MP_Y_BASE_AD_INIT (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000008)
#define RKISP1_CIF_MI_MP_Y_SIZE_INIT (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x0000000C)
#define RKISP1_CIF_MI_MP_Y_OFFS_CNT_INIT (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000010)
#define RKISP1_CIF_MI_MP_Y_OFFS_CNT_START (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000014)
#define RKISP1_CIF_MI_MP_Y_IRQ_OFFS_INIT (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000018)
#define RKISP1_CIF_MI_MP_CB_BASE_AD_INIT (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x0000001C)
#define RKISP1_CIF_MI_MP_CB_SIZE_INIT (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000020)
#define RKISP1_CIF_MI_MP_CB_OFFS_CNT_INIT (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000024)
#define RKISP1_CIF_MI_MP_CB_OFFS_CNT_START (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000028)
#define RKISP1_CIF_MI_MP_CR_BASE_AD_INIT (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x0000002C)
#define RKISP1_CIF_MI_MP_CR_SIZE_INIT (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000030)
#define RKISP1_CIF_MI_MP_CR_OFFS_CNT_INIT (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000034)
#define RKISP1_CIF_MI_MP_CR_OFFS_CNT_START (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000038)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_Y_BASE_AD_INIT (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x0000003C)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_Y_SIZE_INIT (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000040)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_Y_OFFS_CNT_INIT (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000044)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_Y_OFFS_CNT_START (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000048)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_Y_LLENGTH (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x0000004C)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_CB_BASE_AD_INIT (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000050)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_CB_SIZE_INIT (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000054)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_CB_OFFS_CNT_INIT (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000058)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_CB_OFFS_CNT_START (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x0000005C)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_CR_BASE_AD_INIT (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000060)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_CR_SIZE_INIT (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000064)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_CR_OFFS_CNT_INIT (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000068)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_CR_OFFS_CNT_START (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x0000006C)
#define RKISP1_CIF_MI_BYTE_CNT (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000070)
#define RKISP1_CIF_MI_CTRL_SHD (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000074)
#define RKISP1_CIF_MI_MP_Y_BASE_AD_SHD (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000078)
#define RKISP1_CIF_MI_MP_Y_SIZE_SHD (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x0000007C)
#define RKISP1_CIF_MI_MP_Y_OFFS_CNT_SHD (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000080)
#define RKISP1_CIF_MI_MP_Y_IRQ_OFFS_SHD (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000084)
#define RKISP1_CIF_MI_MP_CB_BASE_AD_SHD (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000088)
#define RKISP1_CIF_MI_MP_CB_SIZE_SHD (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x0000008C)
#define RKISP1_CIF_MI_MP_CB_OFFS_CNT_SHD (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000090)
#define RKISP1_CIF_MI_MP_CR_BASE_AD_SHD (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000094)
#define RKISP1_CIF_MI_MP_CR_SIZE_SHD (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000098)
#define RKISP1_CIF_MI_MP_CR_OFFS_CNT_SHD (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x0000009C)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_Y_BASE_AD_SHD (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x000000A0)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_Y_SIZE_SHD (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x000000A4)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_Y_OFFS_CNT_SHD (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x000000A8)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_CB_BASE_AD_SHD (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x000000B0)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_CB_SIZE_SHD (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x000000B4)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_CB_OFFS_CNT_SHD (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x000000B8)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_CR_BASE_AD_SHD (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x000000BC)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_CR_SIZE_SHD (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x000000C0)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_CR_OFFS_CNT_SHD (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x000000C4)
#define RKISP1_CIF_MI_DMA_Y_PIC_START_AD (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x000000C8)
#define RKISP1_CIF_MI_DMA_Y_PIC_WIDTH (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x000000CC)
#define RKISP1_CIF_MI_DMA_Y_LLENGTH (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x000000D0)
#define RKISP1_CIF_MI_DMA_Y_PIC_SIZE (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x000000D4)
#define RKISP1_CIF_MI_DMA_CB_PIC_START_AD (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x000000D8)
#define RKISP1_CIF_MI_DMA_CR_PIC_START_AD (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x000000E8)
#define RKISP1_CIF_MI_IMSC (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x000000F8)
#define RKISP1_CIF_MI_RIS (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x000000FC)
#define RKISP1_CIF_MI_MIS (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000100)
#define RKISP1_CIF_MI_ICR (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000104)
#define RKISP1_CIF_MI_ISR (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000108)
#define RKISP1_CIF_MI_STATUS (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x0000010C)
#define RKISP1_CIF_MI_STATUS_CLR (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000110)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_Y_PIC_WIDTH (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000114)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_Y_PIC_HEIGHT (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000118)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_Y_PIC_SIZE (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x0000011C)
#define RKISP1_CIF_MI_DMA_CTRL (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000120)
#define RKISP1_CIF_MI_DMA_START (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000124)
#define RKISP1_CIF_MI_DMA_STATUS (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000128)
#define RKISP1_CIF_MI_PIXEL_COUNT (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x0000012C)
#define RKISP1_CIF_MI_MP_Y_BASE_AD_INIT2 (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000130)
#define RKISP1_CIF_MI_MP_CB_BASE_AD_INIT2 (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000134)
#define RKISP1_CIF_MI_MP_CR_BASE_AD_INIT2 (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000138)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_Y_BASE_AD_INIT2 (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x0000013C)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_CB_BASE_AD_INIT2 (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000140)
#define RKISP1_CIF_MI_SP_CR_BASE_AD_INIT2 (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000144)
#define RKISP1_CIF_MI_XTD_FORMAT_CTRL (RKISP1_CIF_MI_BASE + 0x00000148)
#define RKISP1_CIF_SMIA_BASE 0x00001A00
#define RKISP1_CIF_SMIA_CTRL (RKISP1_CIF_SMIA_BASE + 0x00000000)
#define RKISP1_CIF_SMIA_STATUS (RKISP1_CIF_SMIA_BASE + 0x00000004)
#define RKISP1_CIF_SMIA_IMSC (RKISP1_CIF_SMIA_BASE + 0x00000008)
#define RKISP1_CIF_SMIA_RIS (RKISP1_CIF_SMIA_BASE + 0x0000000C)
#define RKISP1_CIF_SMIA_MIS (RKISP1_CIF_SMIA_BASE + 0x00000010)
#define RKISP1_CIF_SMIA_ICR (RKISP1_CIF_SMIA_BASE + 0x00000014)
#define RKISP1_CIF_SMIA_ISR (RKISP1_CIF_SMIA_BASE + 0x00000018)
#define RKISP1_CIF_SMIA_DATA_FORMAT_SEL (RKISP1_CIF_SMIA_BASE + 0x0000001C)
#define RKISP1_CIF_SMIA_SOF_EMB_DATA_LINES (RKISP1_CIF_SMIA_BASE + 0x00000020)
#define RKISP1_CIF_SMIA_EMB_HSTART (RKISP1_CIF_SMIA_BASE + 0x00000024)
#define RKISP1_CIF_SMIA_EMB_HSIZE (RKISP1_CIF_SMIA_BASE + 0x00000028)
#define RKISP1_CIF_SMIA_EMB_VSTART (RKISP1_CIF_SMIA_BASE + 0x0000002c)
#define RKISP1_CIF_SMIA_NUM_LINES (RKISP1_CIF_SMIA_BASE + 0x00000030)
#define RKISP1_CIF_SMIA_EMB_DATA_FIFO (RKISP1_CIF_SMIA_BASE + 0x00000034)
#define RKISP1_CIF_SMIA_EMB_DATA_WATERMARK (RKISP1_CIF_SMIA_BASE + 0x00000038)
#define RKISP1_CIF_MIPI_BASE 0x00001C00
#define RKISP1_CIF_MIPI_CTRL (RKISP1_CIF_MIPI_BASE + 0x00000000)
#define RKISP1_CIF_MIPI_STATUS (RKISP1_CIF_MIPI_BASE + 0x00000004)
#define RKISP1_CIF_MIPI_IMSC (RKISP1_CIF_MIPI_BASE + 0x00000008)
#define RKISP1_CIF_MIPI_RIS (RKISP1_CIF_MIPI_BASE + 0x0000000C)
#define RKISP1_CIF_MIPI_MIS (RKISP1_CIF_MIPI_BASE + 0x00000010)
#define RKISP1_CIF_MIPI_ICR (RKISP1_CIF_MIPI_BASE + 0x00000014)
#define RKISP1_CIF_MIPI_ISR (RKISP1_CIF_MIPI_BASE + 0x00000018)
#define RKISP1_CIF_MIPI_CUR_DATA_ID (RKISP1_CIF_MIPI_BASE + 0x0000001C)
#define RKISP1_CIF_MIPI_IMG_DATA_SEL (RKISP1_CIF_MIPI_BASE + 0x00000020)
#define RKISP1_CIF_MIPI_ADD_DATA_SEL_1 (RKISP1_CIF_MIPI_BASE + 0x00000024)
#define RKISP1_CIF_MIPI_ADD_DATA_SEL_2 (RKISP1_CIF_MIPI_BASE + 0x00000028)
#define RKISP1_CIF_MIPI_ADD_DATA_SEL_3 (RKISP1_CIF_MIPI_BASE + 0x0000002C)
#define RKISP1_CIF_MIPI_ADD_DATA_SEL_4 (RKISP1_CIF_MIPI_BASE + 0x00000030)
#define RKISP1_CIF_MIPI_ADD_DATA_FIFO (RKISP1_CIF_MIPI_BASE + 0x00000034)
#define RKISP1_CIF_MIPI_FIFO_FILL_LEVEL (RKISP1_CIF_MIPI_BASE + 0x00000038)
#define RKISP1_CIF_MIPI_COMPRESSED_MODE (RKISP1_CIF_MIPI_BASE + 0x0000003C)
#define RKISP1_CIF_MIPI_FRAME (RKISP1_CIF_MIPI_BASE + 0x00000040)
#define RKISP1_CIF_MIPI_GEN_SHORT_DT (RKISP1_CIF_MIPI_BASE + 0x00000044)
#define RKISP1_CIF_MIPI_GEN_SHORT_8_9 (RKISP1_CIF_MIPI_BASE + 0x00000048)
#define RKISP1_CIF_MIPI_GEN_SHORT_A_B (RKISP1_CIF_MIPI_BASE + 0x0000004C)
#define RKISP1_CIF_MIPI_GEN_SHORT_C_D (RKISP1_CIF_MIPI_BASE + 0x00000050)
#define RKISP1_CIF_MIPI_GEN_SHORT_E_F (RKISP1_CIF_MIPI_BASE + 0x00000054)
#define RKISP1_CIF_ISP_AFM_BASE 0x00002000
#define RKISP1_CIF_ISP_AFM_CTRL (RKISP1_CIF_ISP_AFM_BASE + 0x00000000)
#define RKISP1_CIF_ISP_AFM_LT_A (RKISP1_CIF_ISP_AFM_BASE + 0x00000004)
#define RKISP1_CIF_ISP_AFM_RB_A (RKISP1_CIF_ISP_AFM_BASE + 0x00000008)
#define RKISP1_CIF_ISP_AFM_LT_B (RKISP1_CIF_ISP_AFM_BASE + 0x0000000C)
#define RKISP1_CIF_ISP_AFM_RB_B (RKISP1_CIF_ISP_AFM_BASE + 0x00000010)
#define RKISP1_CIF_ISP_AFM_LT_C (RKISP1_CIF_ISP_AFM_BASE + 0x00000014)
#define RKISP1_CIF_ISP_AFM_RB_C (RKISP1_CIF_ISP_AFM_BASE + 0x00000018)
#define RKISP1_CIF_ISP_AFM_THRES (RKISP1_CIF_ISP_AFM_BASE + 0x0000001C)
#define RKISP1_CIF_ISP_AFM_VAR_SHIFT (RKISP1_CIF_ISP_AFM_BASE + 0x00000020)
#define RKISP1_CIF_ISP_AFM_SUM_A (RKISP1_CIF_ISP_AFM_BASE + 0x00000024)
#define RKISP1_CIF_ISP_AFM_SUM_B (RKISP1_CIF_ISP_AFM_BASE + 0x00000028)
#define RKISP1_CIF_ISP_AFM_SUM_C (RKISP1_CIF_ISP_AFM_BASE + 0x0000002C)
#define RKISP1_CIF_ISP_AFM_LUM_A (RKISP1_CIF_ISP_AFM_BASE + 0x00000030)
#define RKISP1_CIF_ISP_AFM_LUM_B (RKISP1_CIF_ISP_AFM_BASE + 0x00000034)
#define RKISP1_CIF_ISP_AFM_LUM_C (RKISP1_CIF_ISP_AFM_BASE + 0x00000038)
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_BASE 0x00002200
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_CTRL (RKISP1_CIF_ISP_LSC_BASE + 0x00000000)
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_R_TABLE_ADDR (RKISP1_CIF_ISP_LSC_BASE + 0x00000004)
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_GR_TABLE_ADDR (RKISP1_CIF_ISP_LSC_BASE + 0x00000008)
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_B_TABLE_ADDR (RKISP1_CIF_ISP_LSC_BASE + 0x0000000C)
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_GB_TABLE_ADDR (RKISP1_CIF_ISP_LSC_BASE + 0x00000010)
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_R_TABLE_DATA (RKISP1_CIF_ISP_LSC_BASE + 0x00000014)
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_GR_TABLE_DATA (RKISP1_CIF_ISP_LSC_BASE + 0x00000018)
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_B_TABLE_DATA (RKISP1_CIF_ISP_LSC_BASE + 0x0000001C)
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_GB_TABLE_DATA (RKISP1_CIF_ISP_LSC_BASE + 0x00000020)
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_XGRAD_01 (RKISP1_CIF_ISP_LSC_BASE + 0x00000024)
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_XGRAD_23 (RKISP1_CIF_ISP_LSC_BASE + 0x00000028)
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_XGRAD_45 (RKISP1_CIF_ISP_LSC_BASE + 0x0000002C)
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_XGRAD_67 (RKISP1_CIF_ISP_LSC_BASE + 0x00000030)
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_YGRAD_01 (RKISP1_CIF_ISP_LSC_BASE + 0x00000034)
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_YGRAD_23 (RKISP1_CIF_ISP_LSC_BASE + 0x00000038)
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_YGRAD_45 (RKISP1_CIF_ISP_LSC_BASE + 0x0000003C)
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_YGRAD_67 (RKISP1_CIF_ISP_LSC_BASE + 0x00000040)
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_XSIZE_01 (RKISP1_CIF_ISP_LSC_BASE + 0x00000044)
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_XSIZE_23 (RKISP1_CIF_ISP_LSC_BASE + 0x00000048)
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_XSIZE_45 (RKISP1_CIF_ISP_LSC_BASE + 0x0000004C)
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_XSIZE_67 (RKISP1_CIF_ISP_LSC_BASE + 0x00000050)
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_YSIZE_01 (RKISP1_CIF_ISP_LSC_BASE + 0x00000054)
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_YSIZE_23 (RKISP1_CIF_ISP_LSC_BASE + 0x00000058)
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_YSIZE_45 (RKISP1_CIF_ISP_LSC_BASE + 0x0000005C)
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_YSIZE_67 (RKISP1_CIF_ISP_LSC_BASE + 0x00000060)
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_TABLE_SEL (RKISP1_CIF_ISP_LSC_BASE + 0x00000064)
#define RKISP1_CIF_ISP_LSC_STATUS (RKISP1_CIF_ISP_LSC_BASE + 0x00000068)
#define RKISP1_CIF_ISP_IS_BASE 0x00002300
#define RKISP1_CIF_ISP_IS_CTRL (RKISP1_CIF_ISP_IS_BASE + 0x00000000)
#define RKISP1_CIF_ISP_IS_RECENTER (RKISP1_CIF_ISP_IS_BASE + 0x00000004)
#define RKISP1_CIF_ISP_IS_H_OFFS (RKISP1_CIF_ISP_IS_BASE + 0x00000008)
#define RKISP1_CIF_ISP_IS_V_OFFS (RKISP1_CIF_ISP_IS_BASE + 0x0000000C)
#define RKISP1_CIF_ISP_IS_H_SIZE (RKISP1_CIF_ISP_IS_BASE + 0x00000010)
#define RKISP1_CIF_ISP_IS_V_SIZE (RKISP1_CIF_ISP_IS_BASE + 0x00000014)
#define RKISP1_CIF_ISP_IS_MAX_DX (RKISP1_CIF_ISP_IS_BASE + 0x00000018)
#define RKISP1_CIF_ISP_IS_MAX_DY (RKISP1_CIF_ISP_IS_BASE + 0x0000001C)
#define RKISP1_CIF_ISP_IS_DISPLACE (RKISP1_CIF_ISP_IS_BASE + 0x00000020)
#define RKISP1_CIF_ISP_IS_H_OFFS_SHD (RKISP1_CIF_ISP_IS_BASE + 0x00000024)
#define RKISP1_CIF_ISP_IS_V_OFFS_SHD (RKISP1_CIF_ISP_IS_BASE + 0x00000028)
#define RKISP1_CIF_ISP_IS_H_SIZE_SHD (RKISP1_CIF_ISP_IS_BASE + 0x0000002C)
#define RKISP1_CIF_ISP_IS_V_SIZE_SHD (RKISP1_CIF_ISP_IS_BASE + 0x00000030)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_BASE 0x00002400
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_PROP (RKISP1_CIF_ISP_HIST_BASE + 0x00000000)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_H_OFFS (RKISP1_CIF_ISP_HIST_BASE + 0x00000004)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_V_OFFS (RKISP1_CIF_ISP_HIST_BASE + 0x00000008)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_H_SIZE (RKISP1_CIF_ISP_HIST_BASE + 0x0000000C)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_V_SIZE (RKISP1_CIF_ISP_HIST_BASE + 0x00000010)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_BIN_0 (RKISP1_CIF_ISP_HIST_BASE + 0x00000014)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_BIN_1 (RKISP1_CIF_ISP_HIST_BASE + 0x00000018)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_BIN_2 (RKISP1_CIF_ISP_HIST_BASE + 0x0000001C)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_BIN_3 (RKISP1_CIF_ISP_HIST_BASE + 0x00000020)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_BIN_4 (RKISP1_CIF_ISP_HIST_BASE + 0x00000024)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_BIN_5 (RKISP1_CIF_ISP_HIST_BASE + 0x00000028)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_BIN_6 (RKISP1_CIF_ISP_HIST_BASE + 0x0000002C)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_BIN_7 (RKISP1_CIF_ISP_HIST_BASE + 0x00000030)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_BIN_8 (RKISP1_CIF_ISP_HIST_BASE + 0x00000034)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_BIN_9 (RKISP1_CIF_ISP_HIST_BASE + 0x00000038)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_BIN_10 (RKISP1_CIF_ISP_HIST_BASE + 0x0000003C)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_BIN_11 (RKISP1_CIF_ISP_HIST_BASE + 0x00000040)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_BIN_12 (RKISP1_CIF_ISP_HIST_BASE + 0x00000044)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_BIN_13 (RKISP1_CIF_ISP_HIST_BASE + 0x00000048)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_BIN_14 (RKISP1_CIF_ISP_HIST_BASE + 0x0000004C)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_BIN_15 (RKISP1_CIF_ISP_HIST_BASE + 0x00000050)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_WEIGHT_00TO30 (RKISP1_CIF_ISP_HIST_BASE + 0x00000054)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_WEIGHT_40TO21 (RKISP1_CIF_ISP_HIST_BASE + 0x00000058)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_WEIGHT_31TO12 (RKISP1_CIF_ISP_HIST_BASE + 0x0000005C)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_WEIGHT_22TO03 (RKISP1_CIF_ISP_HIST_BASE + 0x00000060)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_WEIGHT_13TO43 (RKISP1_CIF_ISP_HIST_BASE + 0x00000064)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_WEIGHT_04TO34 (RKISP1_CIF_ISP_HIST_BASE + 0x00000068)
#define RKISP1_CIF_ISP_HIST_WEIGHT_44 (RKISP1_CIF_ISP_HIST_BASE + 0x0000006C)
#define RKISP1_CIF_ISP_FILT_BASE 0x00002500
#define RKISP1_CIF_ISP_FILT_MODE (RKISP1_CIF_ISP_FILT_BASE + 0x00000000)
#define RKISP1_CIF_ISP_FILT_THRESH_BL0 (RKISP1_CIF_ISP_FILT_BASE + 0x00000028)
#define RKISP1_CIF_ISP_FILT_THRESH_BL1 (RKISP1_CIF_ISP_FILT_BASE + 0x0000002c)
#define RKISP1_CIF_ISP_FILT_THRESH_SH0 (RKISP1_CIF_ISP_FILT_BASE + 0x00000030)
#define RKISP1_CIF_ISP_FILT_THRESH_SH1 (RKISP1_CIF_ISP_FILT_BASE + 0x00000034)
#define RKISP1_CIF_ISP_FILT_LUM_WEIGHT (RKISP1_CIF_ISP_FILT_BASE + 0x00000038)
#define RKISP1_CIF_ISP_FILT_FAC_SH1 (RKISP1_CIF_ISP_FILT_BASE + 0x0000003c)
#define RKISP1_CIF_ISP_FILT_FAC_SH0 (RKISP1_CIF_ISP_FILT_BASE + 0x00000040)
#define RKISP1_CIF_ISP_FILT_FAC_MID (RKISP1_CIF_ISP_FILT_BASE + 0x00000044)
#define RKISP1_CIF_ISP_FILT_FAC_BL0 (RKISP1_CIF_ISP_FILT_BASE + 0x00000048)
#define RKISP1_CIF_ISP_FILT_FAC_BL1 (RKISP1_CIF_ISP_FILT_BASE + 0x0000004C)
#define RKISP1_CIF_ISP_CAC_BASE 0x00002580
#define RKISP1_CIF_ISP_CAC_CTRL (RKISP1_CIF_ISP_CAC_BASE + 0x00000000)
#define RKISP1_CIF_ISP_CAC_COUNT_START (RKISP1_CIF_ISP_CAC_BASE + 0x00000004)
#define RKISP1_CIF_ISP_CAC_A (RKISP1_CIF_ISP_CAC_BASE + 0x00000008)
#define RKISP1_CIF_ISP_CAC_B (RKISP1_CIF_ISP_CAC_BASE + 0x0000000C)
#define RKISP1_CIF_ISP_CAC_C (RKISP1_CIF_ISP_CAC_BASE + 0x00000010)
#define RKISP1_CIF_ISP_X_NORM (RKISP1_CIF_ISP_CAC_BASE + 0x00000014)
#define RKISP1_CIF_ISP_Y_NORM (RKISP1_CIF_ISP_CAC_BASE + 0x00000018)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_BASE 0x00002600
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_CTRL (RKISP1_CIF_ISP_EXP_BASE + 0x00000000)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_H_OFFSET (RKISP1_CIF_ISP_EXP_BASE + 0x00000004)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_V_OFFSET (RKISP1_CIF_ISP_EXP_BASE + 0x00000008)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_H_SIZE (RKISP1_CIF_ISP_EXP_BASE + 0x0000000C)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_V_SIZE (RKISP1_CIF_ISP_EXP_BASE + 0x00000010)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_MEAN_00 (RKISP1_CIF_ISP_EXP_BASE + 0x00000014)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_MEAN_10 (RKISP1_CIF_ISP_EXP_BASE + 0x00000018)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_MEAN_20 (RKISP1_CIF_ISP_EXP_BASE + 0x0000001c)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_MEAN_30 (RKISP1_CIF_ISP_EXP_BASE + 0x00000020)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_MEAN_40 (RKISP1_CIF_ISP_EXP_BASE + 0x00000024)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_MEAN_01 (RKISP1_CIF_ISP_EXP_BASE + 0x00000028)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_MEAN_11 (RKISP1_CIF_ISP_EXP_BASE + 0x0000002c)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_MEAN_21 (RKISP1_CIF_ISP_EXP_BASE + 0x00000030)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_MEAN_31 (RKISP1_CIF_ISP_EXP_BASE + 0x00000034)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_MEAN_41 (RKISP1_CIF_ISP_EXP_BASE + 0x00000038)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_MEAN_02 (RKISP1_CIF_ISP_EXP_BASE + 0x0000003c)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_MEAN_12 (RKISP1_CIF_ISP_EXP_BASE + 0x00000040)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_MEAN_22 (RKISP1_CIF_ISP_EXP_BASE + 0x00000044)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_MEAN_32 (RKISP1_CIF_ISP_EXP_BASE + 0x00000048)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_MEAN_42 (RKISP1_CIF_ISP_EXP_BASE + 0x0000004c)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_MEAN_03 (RKISP1_CIF_ISP_EXP_BASE + 0x00000050)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_MEAN_13 (RKISP1_CIF_ISP_EXP_BASE + 0x00000054)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_MEAN_23 (RKISP1_CIF_ISP_EXP_BASE + 0x00000058)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_MEAN_33 (RKISP1_CIF_ISP_EXP_BASE + 0x0000005c)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_MEAN_43 (RKISP1_CIF_ISP_EXP_BASE + 0x00000060)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_MEAN_04 (RKISP1_CIF_ISP_EXP_BASE + 0x00000064)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_MEAN_14 (RKISP1_CIF_ISP_EXP_BASE + 0x00000068)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_MEAN_24 (RKISP1_CIF_ISP_EXP_BASE + 0x0000006c)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_MEAN_34 (RKISP1_CIF_ISP_EXP_BASE + 0x00000070)
#define RKISP1_CIF_ISP_EXP_MEAN_44 (RKISP1_CIF_ISP_EXP_BASE + 0x00000074)
#define RKISP1_CIF_ISP_BLS_BASE 0x00002700
#define RKISP1_CIF_ISP_BLS_CTRL (RKISP1_CIF_ISP_BLS_BASE + 0x00000000)
#define RKISP1_CIF_ISP_BLS_SAMPLES (RKISP1_CIF_ISP_BLS_BASE + 0x00000004)
#define RKISP1_CIF_ISP_BLS_H1_START (RKISP1_CIF_ISP_BLS_BASE + 0x00000008)
#define RKISP1_CIF_ISP_BLS_H1_STOP (RKISP1_CIF_ISP_BLS_BASE + 0x0000000c)
#define RKISP1_CIF_ISP_BLS_V1_START (RKISP1_CIF_ISP_BLS_BASE + 0x00000010)
#define RKISP1_CIF_ISP_BLS_V1_STOP (RKISP1_CIF_ISP_BLS_BASE + 0x00000014)
#define RKISP1_CIF_ISP_BLS_H2_START (RKISP1_CIF_ISP_BLS_BASE + 0x00000018)
#define RKISP1_CIF_ISP_BLS_H2_STOP (RKISP1_CIF_ISP_BLS_BASE + 0x0000001c)
#define RKISP1_CIF_ISP_BLS_V2_START (RKISP1_CIF_ISP_BLS_BASE + 0x00000020)
#define RKISP1_CIF_ISP_BLS_V2_STOP (RKISP1_CIF_ISP_BLS_BASE + 0x00000024)
#define RKISP1_CIF_ISP_BLS_A_FIXED (RKISP1_CIF_ISP_BLS_BASE + 0x00000028)
#define RKISP1_CIF_ISP_BLS_B_FIXED (RKISP1_CIF_ISP_BLS_BASE + 0x0000002c)
#define RKISP1_CIF_ISP_BLS_C_FIXED (RKISP1_CIF_ISP_BLS_BASE + 0x00000030)
#define RKISP1_CIF_ISP_BLS_D_FIXED (RKISP1_CIF_ISP_BLS_BASE + 0x00000034)
#define RKISP1_CIF_ISP_BLS_A_MEASURED (RKISP1_CIF_ISP_BLS_BASE + 0x00000038)
#define RKISP1_CIF_ISP_BLS_B_MEASURED (RKISP1_CIF_ISP_BLS_BASE + 0x0000003c)
#define RKISP1_CIF_ISP_BLS_C_MEASURED (RKISP1_CIF_ISP_BLS_BASE + 0x00000040)
#define RKISP1_CIF_ISP_BLS_D_MEASURED (RKISP1_CIF_ISP_BLS_BASE + 0x00000044)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_BASE 0x00002800
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_MODE (RKISP1_CIF_ISP_DPF_BASE + 0x00000000)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_STRENGTH_R (RKISP1_CIF_ISP_DPF_BASE + 0x00000004)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_STRENGTH_G (RKISP1_CIF_ISP_DPF_BASE + 0x00000008)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_STRENGTH_B (RKISP1_CIF_ISP_DPF_BASE + 0x0000000C)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_S_WEIGHT_G_1_4 (RKISP1_CIF_ISP_DPF_BASE + 0x00000010)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_S_WEIGHT_G_5_6 (RKISP1_CIF_ISP_DPF_BASE + 0x00000014)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_S_WEIGHT_RB_1_4 (RKISP1_CIF_ISP_DPF_BASE + 0x00000018)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_S_WEIGHT_RB_5_6 (RKISP1_CIF_ISP_DPF_BASE + 0x0000001C)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_NULL_COEFF_0 (RKISP1_CIF_ISP_DPF_BASE + 0x00000020)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_NULL_COEFF_1 (RKISP1_CIF_ISP_DPF_BASE + 0x00000024)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_NULL_COEFF_2 (RKISP1_CIF_ISP_DPF_BASE + 0x00000028)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_NULL_COEFF_3 (RKISP1_CIF_ISP_DPF_BASE + 0x0000002C)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_NULL_COEFF_4 (RKISP1_CIF_ISP_DPF_BASE + 0x00000030)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_NULL_COEFF_5 (RKISP1_CIF_ISP_DPF_BASE + 0x00000034)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_NULL_COEFF_6 (RKISP1_CIF_ISP_DPF_BASE + 0x00000038)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_NULL_COEFF_7 (RKISP1_CIF_ISP_DPF_BASE + 0x0000003C)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_NULL_COEFF_8 (RKISP1_CIF_ISP_DPF_BASE + 0x00000040)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_NULL_COEFF_9 (RKISP1_CIF_ISP_DPF_BASE + 0x00000044)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_NULL_COEFF_10 (RKISP1_CIF_ISP_DPF_BASE + 0x00000048)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_NULL_COEFF_11 (RKISP1_CIF_ISP_DPF_BASE + 0x0000004C)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_NULL_COEFF_12 (RKISP1_CIF_ISP_DPF_BASE + 0x00000050)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_NULL_COEFF_13 (RKISP1_CIF_ISP_DPF_BASE + 0x00000054)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_NULL_COEFF_14 (RKISP1_CIF_ISP_DPF_BASE + 0x00000058)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_NULL_COEFF_15 (RKISP1_CIF_ISP_DPF_BASE + 0x0000005C)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_NULL_COEFF_16 (RKISP1_CIF_ISP_DPF_BASE + 0x00000060)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_NF_GAIN_R (RKISP1_CIF_ISP_DPF_BASE + 0x00000064)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_NF_GAIN_GR (RKISP1_CIF_ISP_DPF_BASE + 0x00000068)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_NF_GAIN_GB (RKISP1_CIF_ISP_DPF_BASE + 0x0000006C)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPF_NF_GAIN_B (RKISP1_CIF_ISP_DPF_BASE + 0x00000070)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_BASE 0x00002900
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_MODE (RKISP1_CIF_ISP_DPCC_BASE + 0x00000000)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_OUTPUT_MODE (RKISP1_CIF_ISP_DPCC_BASE + 0x00000004)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_SET_USE (RKISP1_CIF_ISP_DPCC_BASE + 0x00000008)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_METHODS_SET_1 (RKISP1_CIF_ISP_DPCC_BASE + 0x0000000C)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_METHODS_SET_2 (RKISP1_CIF_ISP_DPCC_BASE + 0x00000010)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_METHODS_SET_3 (RKISP1_CIF_ISP_DPCC_BASE + 0x00000014)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_LINE_THRESH_1 (RKISP1_CIF_ISP_DPCC_BASE + 0x00000018)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_LINE_MAD_FAC_1 (RKISP1_CIF_ISP_DPCC_BASE + 0x0000001C)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_PG_FAC_1 (RKISP1_CIF_ISP_DPCC_BASE + 0x00000020)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_RND_THRESH_1 (RKISP1_CIF_ISP_DPCC_BASE + 0x00000024)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_RG_FAC_1 (RKISP1_CIF_ISP_DPCC_BASE + 0x00000028)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_LINE_THRESH_2 (RKISP1_CIF_ISP_DPCC_BASE + 0x0000002C)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_LINE_MAD_FAC_2 (RKISP1_CIF_ISP_DPCC_BASE + 0x00000030)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_PG_FAC_2 (RKISP1_CIF_ISP_DPCC_BASE + 0x00000034)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_RND_THRESH_2 (RKISP1_CIF_ISP_DPCC_BASE + 0x00000038)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_RG_FAC_2 (RKISP1_CIF_ISP_DPCC_BASE + 0x0000003C)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_LINE_THRESH_3 (RKISP1_CIF_ISP_DPCC_BASE + 0x00000040)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_LINE_MAD_FAC_3 (RKISP1_CIF_ISP_DPCC_BASE + 0x00000044)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_PG_FAC_3 (RKISP1_CIF_ISP_DPCC_BASE + 0x00000048)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_RND_THRESH_3 (RKISP1_CIF_ISP_DPCC_BASE + 0x0000004C)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_RG_FAC_3 (RKISP1_CIF_ISP_DPCC_BASE + 0x00000050)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_RO_LIMITS (RKISP1_CIF_ISP_DPCC_BASE + 0x00000054)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_RND_OFFS (RKISP1_CIF_ISP_DPCC_BASE + 0x00000058)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_BPT_CTRL (RKISP1_CIF_ISP_DPCC_BASE + 0x0000005C)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_BPT_NUMBER (RKISP1_CIF_ISP_DPCC_BASE + 0x00000060)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_BPT_ADDR (RKISP1_CIF_ISP_DPCC_BASE + 0x00000064)
#define RKISP1_CIF_ISP_DPCC_BPT_DATA (RKISP1_CIF_ISP_DPCC_BASE + 0x00000068)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE 0x00002A00
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_CTRL (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000000)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_1 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000004)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_2 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000008)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_3 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x0000000C)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_4 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000010)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_0 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000014)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_1 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000018)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_2 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x0000001C)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_3 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000020)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_4 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000024)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_5 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000028)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_6 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x0000002C)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_7 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000030)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_8 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000034)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_9 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000038)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_10 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x0000003C)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_11 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000040)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_12 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000044)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_13 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000048)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_14 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x0000004C)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_15 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000050)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_16 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000054)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_17 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000058)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_18 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x0000005C)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_19 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000060)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_20 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000064)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_21 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000068)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_22 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x0000006C)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_23 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000070)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_24 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000074)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_25 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000078)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_26 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x0000007C)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_27 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000080)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_28 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000084)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_29 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000088)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_30 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x0000008C)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_31 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000090)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_32 (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000094)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_OFFSET (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000098)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_DELTAMIN (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x0000009C)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_1_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x000000A0)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_2_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x000000A4)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_3_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x000000A8)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_4_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x000000AC)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_0_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x000000B0)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_1_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x000000B4)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_2_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x000000B8)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_3_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x000000BC)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_4_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x000000C0)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_5_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x000000C4)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_6_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x000000C8)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_7_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x000000CC)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_8_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x000000D0)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_9_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x000000D4)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_10_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x000000D8)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_11_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x000000DC)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_12_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x000000E0)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_13_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x000000E4)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_14_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x000000E8)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_15_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x000000EC)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_16_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x000000F0)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_17_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x000000F4)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_18_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x000000F8)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_19_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x000000FC)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_20_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000100)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_21_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000104)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_22_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000108)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_23_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x0000010C)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_24_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000110)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_25_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000114)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_26_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000118)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_27_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x0000011C)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_28_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000120)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_29_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000124)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_30_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000128)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_31_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x0000012C)
#define RKISP1_CIF_ISP_WDR_TONECURVE_YM_32_SHD (RKISP1_CIF_ISP_WDR_BASE + 0x00000130)
#define RKISP1_CIF_ISP_VSM_BASE 0x00002F00
#define RKISP1_CIF_ISP_VSM_MODE (RKISP1_CIF_ISP_VSM_BASE + 0x00000000)
#define RKISP1_CIF_ISP_VSM_H_OFFS (RKISP1_CIF_ISP_VSM_BASE + 0x00000004)
#define RKISP1_CIF_ISP_VSM_V_OFFS (RKISP1_CIF_ISP_VSM_BASE + 0x00000008)
#define RKISP1_CIF_ISP_VSM_H_SIZE (RKISP1_CIF_ISP_VSM_BASE + 0x0000000C)
#define RKISP1_CIF_ISP_VSM_V_SIZE (RKISP1_CIF_ISP_VSM_BASE + 0x00000010)
#define RKISP1_CIF_ISP_VSM_H_SEGMENTS (RKISP1_CIF_ISP_VSM_BASE + 0x00000014)
#define RKISP1_CIF_ISP_VSM_V_SEGMENTS (RKISP1_CIF_ISP_VSM_BASE + 0x00000018)
#define RKISP1_CIF_ISP_VSM_DELTA_H (RKISP1_CIF_ISP_VSM_BASE + 0x0000001C)
#define RKISP1_CIF_ISP_VSM_DELTA_V (RKISP1_CIF_ISP_VSM_BASE + 0x00000020)
#endif /* _RKISP1_REGS_H */