blob: 1fd191e2e2a5832a2815e4529fd370194209e8ec [file] [log] [blame]
# SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
obj-$(CONFIG_BCM2835_VCHIQ) += vchiq.o
vchiq-objs := \
interface/vchiq_arm/vchiq_core.o \
interface/vchiq_arm/vchiq_arm.o \
interface/vchiq_arm/vchiq_debugfs.o \
interface/vchiq_arm/vchiq_connected.o \
ifdef CONFIG_VCHIQ_CDEV
vchiq-objs += interface/vchiq_arm/vchiq_dev.o
endif
obj-$(CONFIG_SND_BCM2835) += bcm2835-audio/
obj-$(CONFIG_VIDEO_BCM2835) += bcm2835-camera/
obj-$(CONFIG_BCM2835_VCHIQ_MMAL) += vchiq-mmal/
ccflags-y += -I $(srctree)/$(src)/include